Cookies

Grant Thornton gebruikt cookies om de prestaties van deze website te meten en de gebruikerservaring te verbeteren. Wilt u meer informatie over cookies, wat ze zijn en hoe wij ze gebruiken? Bekijk dan ons privacy statement, deze biedt ook informatie over hoe u cookies van uw harde schijf kunt verwijderen.

Grant Thornton Logo

 • Over ons
 • Contact
 • Global Reach
  Global Reach Global Reach
      • Nederlands

      Implementatietermijn Wet DBA verlengd tot 1 januari 2018

      Onder grote politieke druk heeft staatssecretaris Wiebes op 19 november jl. de werking van de Wet DBA verder uitgesteld. De problemen in de praktijk zijn inmiddels te groot geworden. Ook de werkgevers (VNO-NCW) hebben zich inmiddels tegen de Wet DBA gekeerd.

      De implementatietermijn van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2018. Deze verlenging heeft tot doel om knelpunten op te lossen. Lees om welke maatregelen het gaat en wat dit voor u als werkgever betekent.

      Wet DBA: zekerheid vooraf kan wel. Zelfs vandaag!

      Cor Overduin, partner bij Grant Thornton, stelt: “Opdrachtgevers en opdrachtnemers willen vooraf weten waar zij aan toe zijn. Alleen dan kunnen beide partijen hun eigen zaken en verantwoordelijkheden correct bepalen en goed (in)regelen.

      Inmiddels is duidelijk dat de Wet DBA niet in deze behoefte voorziet en ook niet gaat voorzien. Maar niet getreurd! Toch is er zelfs vandaag de dag al een oplossing om die zekerheid vooraf juist wel te krijgen.” Lees het hele artikel.

      Wet DBA op 1 mei 2016 in werking getreden

      Op 1 mei 2016 is de Wet DBA in werking getreden, die de VAR-verklaring vervangt. Werkt u veel met zzp’ers? Dan is het voor u van belang om te weten hoe u als opdrachtgever een overeenkomst kunt aangaan met opdrachtnemers, zonder het risico van naheffingen. Wij adviseren u om uw interne procedure met betrekking tot het inhuren van zzp’ers eens goed onder de loep te nemen.

      Heeft u een goed overzicht van de inhuur van zzp’ers binnen uw organisatie? Voldoen uw modelovereenkomsten aan de Wet DBA en zijn ze getoetst bij de belastingdienst? En kent u de risico’s die uw organisatie loopt, zoals loondoorbetaling bij ziekte, aanmelden pensioenregeling en CAO-arbeidsvoorwaarden? Met andere woorden, voelt u de sterke behoefte om de kosten van inhuur terug te brengen en risico's te beperken?

      Verantwoordelijkheid opdrachtgever

      De verantwoordelijkheid en financiële gevolgen van overeenkomsten tussen opdrachtgever en zzp’er lag bij de VAR voornamelijk bij de zzp’er.

      De belastingdienst schetst dat de Wet DBA de balans in verantwoordelijkheid tussen opdrachtgevers en zzp’ers verbetert. Zo moet de opdrachtgever meer invulling geven aan overeenkomsten, niet alleen qua vastlegging, maar ook in de dagelijkse praktijk.

      Risico’s opdrachtgever

      Het komt geregeld bij organisaties voor dat zzp’ers door een afdeling ingehuurd worden zonder dat u daarvan op de hoogte bent. U weet dan niet of u aan de vereisten van de Wet DBA voldoet. Als organisatie loopt u daardoor het risico van een fictief dienstverband. Voorheen lag dit risico namelijk bij de zzp’er die in het bezit was van een VAR.

      Hoe kunt u dit risico voorkomen?

      Grant Thornton kan u helpen bij:

      • het in kaart brengen van uw huidige situatie en risico’s via een quickscan;
      • het aanpassen van uw inhuurbeleid aan de Wet DBA en het ‘fiscus-proof’ inrichten van uw inhuurproces, met bijbehorende prestatiecriteria en dashboard;
      • het monitoren van uw inhuurproces (audit inzake compliance);
      • administratief beheer voeren (screening, dossiervorming en administratie) van uw inhuurproces;
      • het opzetten en implementeren van Payroll;
      • de regievoering van uw inhuurproces namens de opdrachtgever in nauwe samenwerking met business managers;
      • de invoering van de rol van een Master service provider voor de flexschil (zzp’ers), dit is eventueel uit te breiden naar de gehele flexschil.

      Actualiteiten

      Neem contact op met onze specialisten

      Heeft u een vraag met betrekking tot de Wet DBA? Diverse specialisten van Grant Thornton kunnen u helpen: