Tax control: Van fiscale risico’s naar beheersing

Nieuwe en veranderende wetgeving zorgt op dit moment voor één van de grootste compliance uitdagingen bij CFO’s en Tax directors.

Jacob Mook, Partner tax bij Grant Thornton: “De ingevoerde maatregelen (CBCR, MDR, AVG/GDPR) zijn nog maar het begin van een nieuwe golf van wetswijzigingen, die allemaal gaan leiden tot meer rapportageverplichtingen aan toezichthouders, dat legt uiteraard een stevige druk op de beschikbare resources en dwingt tot nadenken over de bedrijfsprocessen”. Uit onderzoek van Thomson Reuters, dat in april 2018 is gepubliceerd, komt hetzelfde beeld naar voren. Volgens de ondervraagden is het vereiste om te voldoen aan nieuwe en veranderende wet- en regelgeving nu al drie jaar op rij de grootste veroorzaker van de complexiteit die tax afdelingen ervaren.

Download aan de rechterzijde het rapport 'Tax control: Van fiscale risico’s naar beheersing'

Tax control: Van fiscale risico’s naar beheersing
Download PDF [ 4773 kb ]