Zit ik aan mijn plafond of is dit gewoon het begin van de eerste verdieping? Goeie vraag.

Bij Grant Thornton krijgen we elke dag goeie vragen. Vragen die ons uitdagen om te blijven nadenken over goed werkgeverschap. Eigen initiatief bijvoorbeeld. Zo geven we je graag de vrijheid om zelf de verantwoordelijkheid te nemen die je zoekt.

Waarom heb je voor Grant Thornton gekozen?

Tijdens onderzoek ten behoeve van mijn masterscriptie ben ik in contact geraakt met een van onze partners. Hij heeft mij enthousiast gemaakt over Grant Thornton. Na een introductie van het Forensisch team en de onderzoeken die zij deden wist ik dat Grant Thornton voor mij de juiste werkgever is.

  • Functie: Investigator
  • Vestiging: Amsterdam/Rotterdam
  • Ambitie: Mijzelf altijd te blijven ontwikkelen en 'to be the best'
  • Belangrijkste gebeurtenis: Een tevreden klant die jouw rapport goud waard vindt.
Professional Amalia Lindveld

Voor wat voor soorten opdrachten word je ingezet en wat is je rol/verantwoordelijkheid daarin?

Mijn werk bestaat voornamelijk uit het uitvoeren van persoonsgericht, financieel- juridisch feiten- en toedrachtonderzoek op het brede terrein van geschilbeslechting. Het gaat daarbij om geschilbeslechting bij vermoedens van onregelmatigheden, zoals belangenverstrengeling, fraude of corruptie binnen de organisatie of tussen organisaties, maar ook in geval van faillissement. Daarnaast advisering bij en uitvoering van projecten gericht op integriteitsmanagement.

Mijn rol is die van forensisch onderzoeker, wat inhoudt dat ik in het kader van waarheidsvinding op een juiste en verantwoorde wijze bewijsmateriaal verzamel en analyseer door middel van onder meer het interviewen van personen, toepassen van digitale recherchemethoden en forensische e-discovery tools. Dit alles wordt dan in de vorm van een feitenrapport vastgelegd.

Eén van onze kernwaarden is leadership. Hoe wordt leadership binnen jouw team uitgedragen?

Leiderschap wordt binnen het Forensische team uitgedragen door altijd te streven naar de beste kwaliteit in ons werk. Minder dan dat is niet acceptabel. Daarnaast dragen wij ‘leadership’ uit door ook voor de buitenwereld zichtbaar te zijn door middel van het maken van statements in maatschappelijk relevante high profile zaken binnen ons werkveld.

Wil jij ruimte krijgen om te groeien binnen Grant Thornton?

Bekijk de vacatures bij Grant Thornton