Wilt u als ondernemer uw financiering zo gunstig mogelijk voorbereiden?

Geldverstrekkers kijken in de huidige tijd steeds kritischer naar de voorwaarden van uw lopende kredietovereenkomst en naar nieuwe investerings- en financieringsverzoeken.

U kunt niet langer volstaan met het inleveren van uw historische jaarcijfers bij de financier. Nu moet u een onderbouwd plan met diverse scenario’s opstellen om met uw geldverstrekker in gesprek te gaan. Onze accountants spreken de taal van de financiers en kunnen u ondersteunen in dit complexe proces.

Partner Ron Hogenboom

+31 (0) 88 676 9174

Neem contact op

Financiering

Uw financieringsaanvraag dient meer te bevatten dan alleen de laatste jaarcijfers of de meest recente maandrapportage. Onze accountants weten dat  naast deze informatie een goede resultaat- en liquiditeitsprognose noodzakelijk zijn om de geldverstrekkers het juiste inzicht te geven.

Ook andere informatie, zoals het doel van uw financiering, recente branche-informatie en marktontwikkelingen, alsmede uw persoonlijke situatie kunnen relevant zijn.  Daarnaast stellen de banken ook steeds hogere eisen aan de wijze waarop u uw verzoek indient. Denk hierbij aan de ontwikkelingen op het gebied van Standard Business Reporting (SBR). De accountants van Grant Thornton kunnen u helpen met deze ontwikkelingen rekening te houden en uw kredietaanvraag zorgvuldig voor te bereiden.

Bovendien kan bij complexe vraagstukken de support worden ingeroepen van de specialisten van Grant Thornton Debt & Equity Advisory.

Grant Thornton kan u helpen bij uw financieringsaanvraag:

  • we kunnen een quick scan maken om te beoordelen of de huidige financieringsstructuur optimaal is. Daarbij beoordelen we bestaande overeenkomsten met banken, leasemaatschappijen of andere financiers en investeerders;
  • bij een nieuwe financieringsbehoefte kunnen we beoordelen wat de beste oplossing is om hierin te voorzien. Door onze persoonlijke ervaring met het interne goedkeuringsproces bij financiers kunnen wij een inschatting maken van de haalbaarheid van een aanvraag;We kunnen assisteren bij het maken van resultaat- en liquiditeitsprognoses ten behoeve van  de kredietaanvraag, welke voldoet aan de SBR standaard.

Onze specialisten bieden vervolgens de volgende expertise:

  • we kunnen u in contact brengen met financiers en/of investeerders. Wij hebben een waardevol netwerk opgebouwd bij onder andere banken, private equity partijen, venture capitalists, factormaatschappijen en leasemaatschappijen;
  • we kunnen uitgebrachte aanbiedingen beoordelen. Ook assisteren we bij een eventueel daarop volgend onderhandelingstraject en bij de documentatie ter afronding van de financiering.