Is er in uw organisatie een centraal punt waar werknemers misstanden kunnen melden? Voelen uw werknemers zich veilig genoeg om een misstand te melden en weten ze waar ze dan terecht kunnen? Voldoet uw organisatie aan de wetgeving ten aanzien van klokkenluidersregelingen?Als iemand een melding doet, volgt uw organisatie die dan zorgvuldig en adequaat op? Goede vragen.

Een goede klokkenluiderregeling geeft toegevoegde waarde

Goed omgaan met het melden van misstanden is niet eenvoudig. We kennen de voorbeelden waar het helemaal fout ging. Met persoonlijke, reputatie en financiële schade tot gevolg. Reden genoeg om binnen uw organisatie een effectieve klokkenluidersregeling te hebben. Dit zorgt ervoor dat u mogelijke integriteitsinbreuken op tijd detecteert, het bevordert de sociale veiligheid in uw organisatie en beschermt de belangen van melders. Onze tooling en het inrichten van een proces om meldingen adequaat op te volgen en de behandeling hiervan te monitoren, helpen u hierbij. Uiteraard zorgen we ook dat u voldoet aan de actuele wet- en regelgeving op dit terrein.

Onze aanpak: een goed proces ondersteund door handzame tooling 

1. Ondersteuning bij het ontwikkelen van een goede en toegankelijke klokkenluidersregeling.

2. Inrichten van een online meldpunt, met een bijbehorend proces van monitoren en managen van meldingen.

3. Ondersteuning bij het opvolgen van meldingen met bijvoorbeeld onderzoek.

Beheers fraude en integriteit proactief

Niet integer gedrag voorkomt u niet met een verklaring omtrent het gedrag, een gedragscode of een klokkenluidersregeling. U moet daarvoor de goede werkomgeving creëren. Zo werkt u actief aan de loyaliteit van uw medewerkers aan uw onderneming. Zij zullen eerder misstanden melden en verantwoording willen afleggen. Van u wordt verwacht dat u oog heeft voor de integriteitsrisico’s in uw onderneming. U hoort te weten waar die zich kunnen voordoen en maatregelen te nemen om de kans op integriteitsinbreuken te verkleinen. Zo organiseert u proactief uw fraude- en integriteitsbeheersing.

Wat levert het u op?

  • Goed en toegankelijk online meldpunt.
  • Praktisch uitvoerbare klokkenluidersregeling.
  • Voldoen aan de meest recente wet- en regelgeving.
  • Bevorderen van de sociale veiligheid in de organisatie.

Is er een frauderisico in uw organisatie?

Doe onze quickscan om inzicht te krijgen in frauderisico’s in uw organisatie.

Het integriteitsrisico is financieel gezien één van de grootste schadeveroorzakers. Uit serieuze studies blijkt dat wel 5 procent van de omzet van iedere onderneming in het geding is, waar het gaat om de schade die integriteitsinbreuken veroorzaken. Uit de praktijk blijkt dat een gedegen analyse daarom al snel loont om de gevolgen van dit risico te verkleinen.

Yvonne Vlasman Partner

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer artikelen