Terrorisme financiering? Witwassen? Corruptie? Maar daar heb ik toch niets mee te maken?

In toenemende mate heeft anti-corruptie-, anti-witwas- en sanctie-wetgeving wereldwijd een extraterritoriale werking en wordt stevig gehandhaafd. Ook als uw onderneming buiten uw schuld of medeweten om betrokken raakt bij omkoping of het overtreden van anti-corruptie, AML of sanctiewetgeving, loopt u stevige risico’s. Grant Thornton helpt u met proactieve services om deze risico’s te beperken.

Waar zitten de risico’s?

Doet u internationaal zaken, dan heeft u wellicht agenten en serviceverleners in diverse landen, ontvangt u mogelijk internationale betalingen van derden namens uw klanten en levert u aan klanten in of nabij conflictgebieden. Kent u dan de integriteit van uw agenten en serviceverleners? Bent u wel zeker van de herkomst van het geld waarmee u betaald wordt? Kent uw de eindbestemming van uw goederen? En belangrijker: kunt u aantonen dat u al het redelijke heeft gedaan om een antwoord op de bovenstaande vragen te vinden? Niet alleen delen toezichthouders in toenemende mate stevige boetes uit, ook uw reputatie kan onherstelbare schade oplopen.

Director Ludo Block

+31 (0) 88 676 9071

Neem contact op

Wij helpen met de implementatie van uw compliance

Waar uw bedrijfsjurist of extern juridisch adviseur het juridische framework voor u kan opzetten, helpen wij concreet met het onderkennen en documenteren van uw risico’s, de implementatie van mitigerende maatregelen in processen, de daadwerkelijke uitvoering van achtergrondonderzoek, training van uw mensen en documentatie van uw compliance inspanningen. Onze professionals hebben ruime internationale anti-corruptie, AML en sanctie compliance ervaring en maken gebruik van de kennis en ervaring van professionals uit meer dan 130 landen waar Grant Thornton actief is.

Grant Thornton kan uw organisatie helpen bij:

  • gestructureerde risicogestuurde anti-corruptie (e.g. FCPA/UKBA) reviews van bestaande en nieuwe klanten, distributeurs en agenten; 
  • AML compliance screening van binnenlandse en buitenlandse partners; 
  • het opzetten en implementeren van structurele anti-corruptie/AML/sanctie compliance procedures in uw organisatie;
  • training ten behoeve van interne anti-corruptie/Anti Money Laundering / Know Your Customer compliance procedures.