Weet u hoe u bij fraude schade aan uw organisatie en reputatie kunt beperken?

Fraude en corruptie behoren tot reële risico’s voor elke ondernemer. Valuation, investigation & dispute services van Grant Thornton helpt u met het beperken van de schade, het vaststellen van de toedracht en het verkleinen van de kans op herhaling.

Snelle incident response is cruciaal

Zodra een (fraude) incident bekend wordt, helpt snel handelen de gevolgen te beheersen en schade aan uw organisatie en reputatie te voorkomen. Een incident brengt veel beslissingen met zich mee, zowel voor de interne organisatie als de omgang met externe stakeholders. Een grondig en zorgvuldig intern onderzoek, dat helderheid verschaft over de feiten, vormt het startpunt voor het nemen van die beslissingen.

Partner Peter Schimmel

+31 (0) 88 676 9417

Neem contact op

Wij helpen u - al dan niet in nauwe samenwerking met uw advocaat - met de juiste combinatie van financiële, juridische en IT forensische kennis bij het uitvoeren van het onderzoek en helder krijgen van de feiten. 

Meer dan alleen onderzoek

Op grond van de ruime ervaring in corporate investigations doen de specialisten van Grant Thornton meer dan alleen onderzoek: ze zijn samen met uw advocaat een vertrouwde adviseur. Zo ondersteunen ze u ook bij allerlei praktische zaken en vragen waar u als ondernemer niet vaak mee te maken heeft. 

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • onderzoek naar interne fraude;
  • onderzoek naar beschuldigingen van corruptie;
  • onderzoek in opdracht van een toezichthouder;
  • toedrachtonderzoek;
  • advies over forensic readiness en het opzetten van een incident response framework in uw organisatie.