U vermoedt dat er wordt gerommeld binnen uw organisatie. Wat staat u te doen?

Fraude vormt een enorme kostenpost voor organisaties en overheden, nationaal en internationaal. Bij het eerste vermoeden van fraude is inschakeling van een specialist geboden, die sporenonderzoek doet in financieel-administratieve, veelal geautomatiseerde omgevingen. Ons team van Valuation, investigation & dispute services wordt regelmatig ingezet bij integriteit- of fraudeonderzoek in binnen- en buitenland.

Sporenonderzoek

Bij het vermoeden dat een medewerker zichzelf ten koste van de organisatie heeft verrijkt, dat een verantwoording is vervalst of dat er illegale betalingen zijn gedaan of ontvangen ter verwerving van een opdracht, is het zaak dat een forensisch accountant sporenonderzoek doet gericht op waarheidsvinding. Omdat in zo'n geval het in beginsel altijd gaat om persoonsgericht onderzoek dienen de betrokken onderzoekers te voldoen aan de vereisten van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Partner Peter Schimmel

+31 (0) 88 676 9417

Neem contact op

Goed onderzoek

Goed onderzoek kan vergaande werkzaamheden vergen, zoals het veiligstellen en onderzoeken van analoge en digitale gegevens, detailanalyses van administraties, correspondentie, agenda's, telefoongegevens of het horen van betrokkenen en tipgevers. Grant Thornton hanteert een aantal uitgangspunten die goed onderzoek borgen. Een van de belangrijkste uitgangspunten is dat het onderzoeksdoel zorgvuldig wordt vastgesteld. De gehanteerde uitgangspunten zijn erop gericht dat de methode die wordt gebruikt forensisch verantwoord is en stand kan houden in een rechtszaal.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • fraudeonderzoek;
  • het formuleren van het onderzoeksdoel;
  • waarheidsvinding al dan niet in een gerechtelijke procedure.