Weet u wat u moet doen bij een brand, bedrijfsschade, aansprakelijkheidstelling, product recall of cyberaanval?

Een brand, bedrijfsschade, aansprakelijkstelling, product recall of een cyberaanval zijn stuk voor stuk ingrijpende gebeurtenissen met veelal forse financiële en organisatorische consequenties. U moet door met uw bedrijfsvoering, maar tegelijkertijd moeten uw belangen optimaal worden behartigd. Met ervaren crisismanagers, feitenonderzoekers en financiële schade experts ondersteunen wij u bij de behandeling van uw claims of claims die tegen u zijn gericht. Met deze kennis en ervaring treden wij ook op wanneer een deskundig en onpartijdig oordeel moet worden gevormd over de claim in bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure of arbitrage.

Director Dick Alblas

+31 (0) 88 676 9474

Neem contact op

Feiten

Met onze crisismanagers helpen wij u tijdens de crisis, zodat u uw aandacht bij uw business kunt houden. Onze forensisch accountants weten als geen ander hoe een schadeclaim moet worden onderbouwd of beoordeeld. Die kennis en ervaring komt u ook van pas bij het weerleggen van een tegen u gerichte claim. Ook treden wij op als gerechtelijk deskundige in gerechtelijke en/of arbitrageprocedures. 

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • crisismanagement bij incidenten;
  • incident response;
  • de begeleiding van claims;
  • schadeberekening en waarderingsrapporten;
  • Forensic valuation.