Weet u welke feiten uw succes bepalen bij conflictbeslechting?

Succesvolle conflictbeslechting verlangt feitenmateriaal, maar dat is niet altijd voorhanden. Grant Thornton helpt partijen en hun advocaten met het onafhankelijk feitelijk staven van argumenten.

U vertrouwt uw leveranciers en afnemers en toch gaat er af en toe iets mis. Dit leidt tot conflicten die soms tot in de rechtszaal worden uitgevochten. U huurt daartoe de beste advocaten in die u met goede argumenten ondersteunen. De beste argumenten zijn de feiten die uw gelijk aantonen of het gelijk van uw wederpartij weerleggen. Als dergelijke argumenten dan ook nog eens uit onafhankelijke bron komen, dan verleent u die argumenten extra geloofwaardigheid.

Partner Peter Schimmel

+31 (0) 88 676 9417

Neem contact op

Onafhankelijk deskundige

Wij werken als onafhankelijk deskundige samen met u en/of uw advocaat om voor u de feiten boven tafel te krijgen bij geschilbeslechting. Daartoe beschikken wij in ons internationale netwerk over kundige en ervaren medewerkers die kennis hebben van waarheidsvinding en bewijsvoering in economisch juridische, civiele, strafrechtelijke en bestuurlijke conflicten. Zij vinden met behulp van vaardigheden op het gebied van corporate intelligence, forensische accountancy of forensische technologie/data analyse voor u de waarheid.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • aandeelhoudersgeschillen;
  • geschillen rond fusies en overnames;
  • commerciële geschillen tussen marktpartijen;
  • geschillen met toezichthouders;
  • kwesties rond concurrentie- en relatiebedingen;
  • vermeende integriteitinbreuken;
  • schadeberekeningen.