Weet u de sleutel tot het succesvolle oorzaaksonderzoek te vinden? Insolvency support.

De afwikkeling van een faillissement kent vele facetten. Als het om onderzoek gaat is Grant Thornton een grote speler. Onze insolventie specialisten helpen de curator met het veiligstellen van data; digitaal en fysiek. Wij analyseren die data, ondersteunen u bij het oorzaakonderzoek en de mogelijk daaruit voortvloeiende gerechtelijke procedures.

Betrokkenheid bij faillissement

Als een vennootschap failliet gaat weet u vaak niet veel meer dan de branche waarin die vennootschap actief is. Toch moet u zich zo snel mogelijk een informatiepositie verwerven om te weten of een doorstart mogelijk is. En om te begrijpen wat zich voorafgaande aan een faillissement heeft voorgedaan, of er sprake is van onregelmatigheden, et cetera.

Partner Peter Schimmel

+31 (0) 88 676 9417

Neem contact op

Budget heeft u op zo’n moment meestal niet. Maar als u verwacht dat er toch voordeel voor de boedel kan voortvloeien uit verdergaand onderzoek, dan zijn wij met u bereid in die eerste stap te investeren.

Wij stellen veilig, zoeken, vinden en analyseren voor u

Met u gaan onze insolventie specialisten naar het adres van de failliet en inventariseren met u de administratie in meest brede zin, inclusief alle bit en bytes, en stellen die veilig. Vervolgens, of het nu gaat om het vinden van die ene niet-zakelijke transactie, de beoordeling van de kwaliteit van de administratie of het opzetten van een virtuele omgeving om de boekhouding voort te zetten, helpen wij u met de daarvoor noodzakelijke activiteiten.

Onze accountants en IT-professionals hebben ruime onderzoek- en analyse-ervaring , met faillissementsondersteuning bij faillissementen als The Entertainment Group, Polare, KPN Qwest, PaperLinx en Imtech. Zo nodig maken wij gebruik van de kennis en ervaring van professionals uit het internationale netwerk van Grant Thornton

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • het veiligstellen en toegankelijk maken van de digitale omgeving;
  • de ondersteuning bij het oorzaakonderzoek;
  • het onderzoek naar mogelijke pauliana;
  • het beoordelen van de administratieplicht;
  • asset tracing & recovery;
  • de ondersteuning bij (aansprakelijkheids-)procedures.