Welke risico’s en kansen loopt uw organisatie tijdens een bedrijfsovername?

Due diligence onderzoek geeft de potentiële risico’s en kansen(!) van een voorgenomen transactie weer. Onafhankelijk due diligence onderzoek is in het belang van zowel de koper als de verkoper. Als verkopende partij voldoet u hiermee aan de meldingsplicht van essentiële feiten. Als kopende partij voldoet u hiermee aan de onderzoeksplicht en de noodzaak tot risico management.

Inzicht in risico's

Due diligence onderzoek verschaft inzicht in de diverse risico’s van een organisatie. Denkt u hierbij aan de financiële, fiscale, juridische, IT- en pensioen risico’s. Daarnaast kijkt het naar diverse kernvragen die van belang zijn tijdens een overname:

Partner Wilfred van der Lee

+31 (0) 88 676 9816

Neem contact op
  • Wat is de bestendigheid van de toekomstige winstverwachtingen?
  • Hoe verhouden de historische resultaten zich tot de prognoses?
  • Hoe ontwikkelt het werkkapitaal zich?
  • Welke synergiën zijn te identificeren?
  • Hoe zijn de bestaande en toekomstige verplichtingen opgebouwd?
  • Wat zijn de exacte schulden van de onderneming op de overnamedatum?

(Ver)koop

De (ver)koop kan plaatsvinden via de aankoop van aandelen of door de overname van activa. Wij adviseren u over de best mogelijke overnamestructuur en afrekenmechanismes. Daarnaast kunt u de due diligence rapportage gebruiken als verantwoordingsinstrument naar financiële instellingen en geldverstrekkers.

De intensiteit van het due diligence onderzoek kan variëren. Wij hanteren drie varianten, oplopend van een beperkt boekenonderzoek, een volledig due diligence onderzoek tot een uitgebreid due diligence onderzoek met overnamebegeleiding.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • aankoop- en vendor due diligence;
  • financiële, fiscale, juridische, IT en pensioen due diligence;
  • advisering over overnamestructuur en afrekenmechanismen;
  • de (ver)koop onderhandelingen.