Weet u uw organisatie op waarde te schatten bij een geschil?

Welke schade heeft u geleden door wanprestatie van uw leverancier? Wat is uw organisatie waard en hoe wordt die waarde vastgesteld? Hoe moet de boedel worden verdeeld bij een echtscheiding? Veel geschillen hebben een financieel component waarvoor specialistische kennis nodig is.

Onafhankelijke deskundige

Soms staan (rechts)personen lijnrecht tegenover elkaar. Bijvoorbeeld in een geschil over de waarde van een aandelenpakket, schadeberekeningen of boedelverdeling. Onze specialisten worden regelmatig ingeschakeld als onafhankelijke deskundige. Soms op initiatief van (één van) de partijen, maar ook in opdracht van bijvoorbeeld de Rechtbank of Kamer van Koophandel. In alle gevallen staat de integriteit, zorgvuldigheid en professionaliteit van onze specialisten garant voor een objectieve, strikt onafhankelijke waardebepaling of deskundigenbericht.

Partner Peter den Hertog

+31 (0) 88 676 9143

Neem contact op

Wij kunnen een onafhankelijke rol innemen, bemiddelen en desnoods een bindende uitspraak doen. Ook kunnen wij één partij begeleiden en ondersteunen bij geschillen, juridische kwesties en arbitrage.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • onafhankelijke bemiddelaar;
  • adviseur van één van de partijen;
  • onafhankelijk (desnoods bindend) adviseur aan partijen en Rechtbanken.