Ook de beste advocaten hebben soms ondersteuning nodig bij kwesties die gaan over accountancy, waardering en schadeberekening die niet zelden complex zijn. Het kan gaan om werk dat binnen het dossier van een advocaat valt, om feitenonderzoek dat beide partijen kan dienen of om bijvoorbeeld het optreden als getuige-deskundige, voor één van beide partijen of voor de rechtbank. Dat doen wij voor u.

Feiten maken het recht

Om te beoordelen wat waar is, moet de rechter beschikken over vastgestelde feiten. Die leveren wij aan. Wij werken bij voorkeur met of voor uw advocaat. Hij weet wat nodig is om uw zaak te winnen en is minder emotioneel belast met het dispuut. Daardoor is hij goed in staat de doorslaggevende hypothese te formuleren. Die hebben wij nodig als basis voor onze onderzoeksvragen. De beantwoording daarvan levert de feiten op, die inzicht geven in de juistheid van de hypothese. Onze aanpak is beproefd. U krijgt een uitkomst die eenvoudig is te volgen door een rechter en die bij herhaling tot dezelfde uitkomsten leidt: feiten zijn feiten.

Uiteenlopende expertise

Veel disputen gaan om financiële kwesties. Onze financiële mensen zijn gespecialiseerd in ondersteuning bij (rechts)-gedingen en bij juridische geschillen. Een aantal medewerkers staat in het Landelijk Register voor Gerechtelijk Deskundigen. Wij hebben ervaren forensisch accountants, waarderingsdeskundigen, forensisch IT-specialisten en specialisten op het gebied van ‘open source intelligence’ (OSINT).

Wat levert het op?

  • U krijgt zekerheid over feiten of juist het ontbreken ervan.
  • U krijgt een van emotie ontdane discussie binnen het procesdossier.
  • U onderbouwt uw geloofwaardigheid, ook als het gaat om kwesties die niet geheel de expertise van uw advocaat zijn.
  • U heeft meer beheersing over uw rechtsgeding.

Er is niets mooiers dan om op basis van gedegen onderzoek een zaak te laten keren in het voordeel van de cliënt. Gelijk heb je niet zomaar, maar moet je ook demonstreren en dat doe je door feiten geverifieerd, onomstreden en goed geordend voor zichzelf te laten spreken. Daarbij zijn wij trots op onze heldere rapportstijl en onze ervaring met het getuigen in een rechtszaal.

Yvonne Vlasman Partner
Yvonne Vlasman
Partner valuation, investigation & dispute
Yvonne Vlasman
Yvonne Vlasman - partner Valuation, investigation & dispute services - is specialist op het gebied van investigations, litigation support, integriteitadvies en forensic audit support. Daarnaast is ze trainer en coach.
Lees meer over Yvonne Vlasman
Yvonne Vlasman
Partner valuation, investigation & dispute
Yvonne Vlasman

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer artikelen

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.