Wat moet ik doen als ik vermoed dat er binnen mijn onderneming sprake is van fraude of corruptie. Welke stappen moet ik doorlopen en wat moet ik vooral niet doen? Goede vragen. Want verduistering, ontvangen van smeergeld of andere integriteitsinbreuken, zijn een reëel risico voor elke ondernemer, altijd. Wij helpen u de juiste stappen te nemen en op die manier uw schade te beperken.

Snel én goed onderzoek is cruciaal

Bij een incident is het zaak snel te handelen. Zo kunt u de gevolgen beheersen en de schade aan uw onderneming en reputatie beperken. Een incident vraagt veel beslissingen van ondernemingen, zowel over de interne onderneming, als over de communicatie met externe stakeholders.

Eerst moet er helderheid zijn over de feiten, pas dan kunt u beslissingen nemen over hoe effectief de schade te beperken. Onze specialisten doen een grondig en zorgvuldig intern onderzoek en zijn gewend om met betrokkenen om te gaan.

Veiligstellen – analyse – harde feiten

Ons onderzoek start meestal met het veiligstellen van analoge en digitale gegevens. Vervolgens onderzoeken we die, maken we detailanalyses van administraties, correspondentie, agenda’s, telefoongegevens en horen wij betrokkenen en tipgevers. In feite doen wij toedracht¬en sporenonderzoek in vastleggingen. Zo kunnen wij de betrokkenheid en rol van (rechts)personen vaststellen bij de gebeurtenissen.

Forensisch verantwoord

Wij hebben ervaren forensische accountants, IT-specialisten, gedragswetenschappers en particuliere rechercheurs in ons team. Zij doen fulltime dergelijk onderzoek en zijn daarvoor geschoold. Zij zijn gewend samen te werken met uw advocaten. Onze methode is forensisch verantwoord: de bevindingen zijn ongekleurd en houden stand in een rechtszaal.

Wat levert het op?

  • U houdt grip op de toedracht bij een incident.
  • U heeft snel verifieerbare onderzoeksuitkomsten welke ongekleurd zijn en, indien nodig, standhouden in de rechtszaal.
  • U kunt goede beslissingen maken.
  • U houdt uw reputatieschade beperkt.
  • U werkt met ervaren onderzoekers, die u tijd en geld besparen.

Waarin wij ons onderscheiden, waardoor wij echt waarde leveren, is dat we verder gaan dan vaststellen van daderschap. Het gaat ons om echt te begrijpen waarom een incident zich heeft voorgedaan, zodat onze klant zinvolle maatregelen kan nemen, zodat herhaling wordt voorkomen, potentiële daders worden afgeschrikt of eerder ontdekt.

Yvonne Vlasman Partner
Ariën Oskam
Director Valuation, investigation & dispute services
Ariën Oskam
Ariën, forensisch accountant, richt zich vooral op financieel onderzoek, litigation support, fraudeonderzoek, onderzoek met betrekking tot financiële- en verslaggevingsaspecten bij post-acquisition geschillen in het kader van fusies en overnames, frauderisicomanagement en onderzoek naar interne beheersing en administratieve organisatie. Ariën treedt regelmatig op als gerechtelijk deskundige in zaken waarbij financieel onderzoek door een registeraccountant wordt gevraagd.
Lees meer over Ariën Oskam
Ariën Oskam
Director Valuation, investigation & dispute services
Ariën Oskam

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer artikelen

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.