Welke informatie en data zijn beschikbaar en hoe stel ik die op de meest efficiënte manier veilig? Wat vertelt een eerste (globale) analyse van de data mij? Is een diepgaand onderzoek noodzakelijk of verspil ik hiermee geld uit de boedel? Welk specialisme heb ik nodig voor mijn specifieke dossier en hoe vind ik de juiste specialist? Op basis van onze brede ervaring met ondersteuning van curatoren, geven wij u antwoord op deze vragen.

Veiligstellen van data ('toegang behouden' versus 'kopiëren')

De curator moet in een zo vroeg mogelijk stadium de informatie/datapositie inventariseren en zo nodig veilig stellen. Het gaat erom dat snel de juiste keuzes worden gemaakt, ter behoud van toekomstige duurzame toegang, maar ook om het betaalbaar te houden. In een veranderend datalandschap betekent dit, dat het steeds vaker gaat om toegang te behouden in plaats van heel veel te kopiëren. Onze Forensic IT-specialisten adviseren en ondersteunen u bij de te nemen stappen.

Een eerste analyse is cruciaal

Als een vennootschap failliet gaat, weet u vaak niet veel meer dan de bedrijfstak waarin die vennootschap actief is. Toch moet u zich zo snel mogelijk een informatiepositie verwerven om te weten of een doorstart mogelijk is en te begrijpen wat zich voorafgaande aan faillissement heeft voorgedaan. De afweging tussen de nader te investeren tijd en de mogelijke baat die daaruit voortvloeit is een lastige. Een door onze (forensisch) accountants uitgevoerde quick scan biedt dan uitkomst voor het bepalen van mogelijke verdiepende vervolgstappen. Zo gewenst ondersteunen wij u bij die vervolgstappen.

Inschakelen van specialisten

De curator heeft niet altijd alle kennis paraat. Het kan daarom van belang zijn om tijdig specialisten in nevengelegen gebieden te betrekken, zoals op het gebied van boekhouden, fiscaliteit, transacties of waardebepaling. Wij coördineren dat voor u om u te ontzorgen.

Wat levert het op?

  • U heeft zekerheid dat alle relevante data geïdentificeerd en blijvend toegankelijk zijn.
  • Onze quick scan ondersteunt uw afweging tussen de te investeren tijd en de mogelijke baat die daaruit voortvloeit.
  • U krijgt deskundig advies bij het selecteren van benodigde professionals en wordt ontzorgd bij de aansturing van deze professionals.

Bent u curator en wilt u meer weten over onze dienstverlening?

Yvonne Vlasman
Partner valuation, investigation & dispute
Yvonne Vlasman
Yvonne Vlasman - partner Valuation, investigation & dispute services - is specialist op het gebied van investigations, litigation support, integriteitadvies en forensic audit support. Daarnaast is ze trainer en coach.
Lees meer over Yvonne Vlasman
Yvonne Vlasman
Partner valuation, investigation & dispute
Yvonne Vlasman

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer artikelen