Indien uw klanten een deel van hun bedrijfsprocessen aan u uitbesteden, wilt u of willen uw auditors controle houden over deze bedrijfsprocessen.

Immers, de kwaliteit van de processen die uw organisatie uitvoert, is van invloed op de risico’s die zij lopen. Vaak verlangen zij als gebruikersorganisaties in dat geval een ISAE3402 rapportage van u.

De ‘International Standard on Assurance Engagements 3402’ is ontwikkeld door de International Federation of Accountants (IFAC) en de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). In dit rapport beschrijft u welke maatregelen van interne beheersing u treft. Vervolgens geeft een externe (IT-)auditor, zoals Grant Thornton, hierbij een verklaring over deze maatregelen en geeft daarmee een oordeel over de kwaliteit van uw dienstverlening.

Wij kunnen u van dienst zijn met het verstrekken van deze verklaring in de rol van serviceauditor of u hierin begeleiden als adviseur. In de afgelopen jaren hebben de IT-auditors van Grant Thornton al veel expertise opgebouwd in diverse branches.

Partner Peter van Vuure

+31 (0) 88 676 9421

Neem contact op

Uw voordeel:

  • de ISAE3402 is een internationaal geaccepteerde audit standaard;
  • kosten besparend doordat de controle werkzaamheden die meerdere accountants uitvoeren worden verminderd;
  • u krijgt een onafhankelijk oordeel over uw interne beheersing.