Wilt u weten of uw overdrachtsbelasting 2% of 6% is of dat een vrijstelling geldt?

De fiscaal specialisten van Grant Thornton adviseren u over de beste voorbereiding op de overdrachtsbelasting.

Aankoop onroerend goed

Bij de aankoop van onroerend goed krijgt u te maken met overdrachtsbelasting. Dit is een erg formele en strikte belasting waarvan de last niet aftrekbaar is van uw winst. Kleine nuances in feiten en omstandigheden zorgen voor een groot verschil in fiscale behandeling. Een nauwkeurige en tijdige analyse van de feiten, voornemens en gevolgen is daarom aan te bevelen.

Partner Pieter Visser

Overdrachtsbelasting

Neem contact op

Niet alleen bij de aankoop van vastgoed speelt een risico op overdrachtsbelasting. Ook bij de vestiging van beperkte rechten op vastgoed (recht van opstal of erfpacht), de aankoop van een B.V. met alleen vastgoed als bezit, fusies en splitsingen en de aankoop en ontwikkeling van grond komt u met overdrachtsbelasting in aanraking. Ook bij wijzigingen in uw bedrijfsstructuur loopt u het risico op heffing van deze belasting. Soms is daarnaast nog omzetbelasting of schenkbelasting verschuldigd.

Door een beroep op het web van vrijstellingen met ieder hun eigen strikte voorwaarden en de vele resoluties en besluiten kan onnodige heffing van overdrachtsbelasting voorkomen worden. Met duidelijkheid over deze belasting krijgt uw notaris de nodige zekerheid om de transactie door te laten gaan.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • het in kaart brengen van belangrijke feiten en omstandigheden voor de heffing van overdrachtsbelasting;
  • de beoordeling of en hoeveel overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting verschuldigd is;
  • uw notaris zekerheid en comfort geven over de fiscale gevolgen van een transactie;
  • overleg met de Belastingdienst om discussies te voorkomen.