Executives

Managing partner Jan Sinoo

Grant Thornton Executives B.V.

Neem contact op

Executives van Grant Thornton is, via haar rechtsvoorgangers PricewaterhouseCoopers (PwC), IBM Consulting en ConQuaestor, sinds 1990 actief in de wereld van tijdelijke en permanente invulling van posities op hoger management- en executive niveau.

De partners zijn actief betrokken bij de uitvoering van opdrachten. Ze worden door hun achtergrond en ervaring regelmatig ingezet als begeleiders en sparringpartners van management en bestuur.

Met als doel een hoger rendement en betere prestaties van uw management en processen in uw organisatie. Belangrijke wensen, die vaak lastig blijken te realiseren. Executives van Grant Thornton helpt u met een doelgerichte aanpak. Wij voorzien in de tijdelijke of permanente vervulling van posities op (hoger) management en executive niveau (vanaf Hay 13). Onze diensten verlenen wij zowel nationaal als internationaal via verschillende samenwerkingsverbanden.

Beoordeling, coaching en het ontwikkelen van de kwaliteiten van uw mensen, maken deel uit van ons dienstenpakket. Met deze combinatie van diensten zijn we uw perfecte partner. De kwaliteit van onze aanpak en de professionaliteit van onze organisatie zijn de sleutels voor uw succes. Tot onze opdrachtgevers behoren organisaties en ondernemingen van klein tot groot, in de financiële sector, handel, industrie, dienstverlening en de publieke sector.

Interim management
De invulling van tijdelijke functies op management- en executiveniveau vergt bijzondere vaardigheden. Wij vinden dat iedere opdracht moet leiden tot een positieve referentie.

Consulting
Door de achtergrond van de partners en hun betrokkenheid in de top van organisaties, wordt Executives als ‘ervaringsdeskundige’ vaak ingeschakeld als ‘boardroom consultant’ op uiteenlopende terreinen.

Opdrachtgevers

Door de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) komt de rol van de intermediair in een volgende fase van ontwikkeling. Sinds de invoering van de VAR in 2005 en de opkomst van social media contracteerden opdrachtgevers op grote schaal de zzp'er direct. Via de VAR lag de verantwoordelijkheid voor fictief dienstverband bij de zelfstandige beroepsbeoefenaar en bood de tussenkomst van de intermediair beperkte meerwaarde. Vanaf 1 mei 2016 ligt het risico voor fictief dienstverband bij de opdrachtgever en biedt een modelovereenkomst niet per definitie de oplossing.

Grant Thornton Executives heeft vanaf het ontstaan de verantwoordelijkheid gedragen voor het risico van fictief dienstverband, door het bieden van vrijwaring aan de opdrachtgever en heeft altijd gefunctioneerd als juridisch opdrachtgever. Dat is door de Wet DBA niet veranderd. Door te werken met de Algemene Modelovereenkomst Tussenkomst [ 175 kb ] (opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09-02 van 29-02-2016) en invulling te geven aan de principes van Gezagsverhouding en Vervangbaarheid, garanderen wij opdrachtgevers dat zij op het vlak van inhuur van zelfstandige professionals geen operationele of fiscale risico's lopen.

Door de samenwerking met Grant Thornton worden naast het vervullen van de traditionele rol van juridisch opdrachtgever ook andere vormen van contract met opdrachtgevers overeengekomen, zoals payrolling, "manager van de flexibele schil" en "Master Service Provider". Terwijl voor expats aanvullende vormen van dienstverlening beschikbaar zijn voor opdrachtgevers. Ook worden opdrachtgevers ondersteund bij het op de juiste wijze ingericht krijgen van hun organisatie.

Opdrachtnemers

In tegenstelling tot het 'VAR tijdperk' is er bij de opdrachtnemer vanaf 1 mei vooraf geen zekerheid meer over de beoordeling van de arbeidsrelatie en van het zelfstandig ondernemerschap. Daarmee loopt de opdrachtnemer het risico dat de belastingdienst bij de beoordeling van de aangifte inkomstenbelasting over het betreffende jaar de inkomsten uit de interim opdracht niet aanmerkt als winst uit onderneming, maar als resultaat uit overige werkzaamheden. Daarmee zijn faciliteiten als aftrek in het kader van zelfstandige of starter niet van toepassing.

Ook bestaat het risico dat een bepaalde opdracht door de belastingdienst wordt beschouwd als een arbeidsovereenkomst door een onjuiste opdrachtomschrijving, oftewel een verkeerd gebruik van de modelovereenkomst. Maar ook doordat in de praktijk wordt afgeweken van de overeenkomst en dat geen realistische invulling kan worden gegeven aan het begrip vervangbaarheid.

Door haar grote netwerk aan de "opdrachtnemer-kant" kan Grant Thornton Executives met haar 12.000 kandidaten in portefeuille invulling geven aan het begrip Vervangbaarheid en door haar kennis en ervaring kan zij de opdrachtnemer bijstaan bij de acquisitie en juiste vorm van opdrachtverlening.

Tenslotte biedt Grant Thornton de zelfstandige professional de mogelijkheid om tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden haar juiste juridische structuur te vinden en de administratie te laten voeren om daarmee ook financieel en fiscaal in control te zijn. Voor meer informatie zie: www.incompanion.nl