De invulling van tijdelijke functies op management- en executiveniveau vergt bijzondere vaardigheden. Wij vinden dat iedere opdracht moet leiden tot een positieve referentie.

Daarom leveren wij maatwerk plus. De in te vullen functie moet aan de hoogste eisen voldoen. Dat luistert heel nauw, vooral bij de invulling van functies, waarbij governance, risk en compliance de boventoon voeren. Heldere afspraken en een transparante aanpak zorgen voor duidelijkheid en maximaal resultaat.

Onze opdrachtgevers schakelen ons bij de volgende situaties in voor tijdelijke vervulling van functies of rollen:

Managing partner Jan Sinoo

Grant Thornton Executives B.V.

Neem contact op

Overbrugging

Een manager is tijdelijk niet beschikbaar door ziekte of het waarnemen van een andere functie en moet tijdelijk worden waargenomen. Het gaat om de volgende functies (al of niet parttime): Chief Financial Officer (CFO), Groupcontroller, Chief Operations Officer (COO), Chief Information Officer (CIO) en Supplychain Director.

Restructuring

Dit is een hoog gespecialiseerde activiteit, waarbij samenwerking, zowel nationaal als internationaal, grote toegevoegde waarde biedt voor opdrachtgevers en financiers. In deze omstandigheden is het gebruikelijk om de gevraagde rol zwaarder in te vullen, en afhankelijk van de situatie te werken met teams. In deze situaties vervult Executives van Grant Thornton rollen als CEO, Chief Restructuring Officer (CRO), CFO en gedelegeerd commissaris.

Programma/projectdirectie

Het komt voor dat bij grote verander- of realisatieprojecten de organisatie niet over de vereiste kwalificaties of specifieke deskundigheid beschikt. Executives van Grant Thornton voorziet in dat geval in de man, vrouw of het team met de vereiste kwaliteiten. Projecten waaraan leiding is en wordt gegeven zijn ondermeer IT-transformaties, veranderprojecten op basis van Lean/Six Sigma, kostenreducties, reductie van werkkapitaal, nieuw- en verbouwprojecten. De opdrachten voeren we vaak uit op basis van gedeeld risico of een prestatieafhankelijke beloning.

Waarborg voor kwaliteit

Wij hanteren het vier-ogen-principe. Dit betekent dat de interim-manager altijd samenwerkt met een partner van Executives van Grant Thornton in een duidelijke rolverdeling. De partner is altijd aanspreekbaar op de opdrachtuitvoering en resultaten en draagt zorg voor continuïteit in de relatie.