De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in hoog tempo op. Wijzigingen in wetgeving en maatschappelijke discussies zijn aan de orde van de dag.

Wilt u weten of u in control bent voor wat betreft de regelgeving, maar ook of uw organisatie, haar leidinggevenden en de toezichthouders de toets van maatschappelijk verantwoord handelen doorstaan? De bedrijfsjuristen van Grant Thornton helpen u hierbij.

Zowel in de Cure als in de Care heeft u als zorgondernemer en/of – professional te maken met alsmaar complexere, omvangrijkere en veranderende wetgeving. Dit roept tal van vragen op. Past de rechtsvorm bij de specifieke zorgregelgeving? Heeft u uw bestuurs- en toezichthouder structuur als bedoeld in de Wet Toelating Zorginstelling (Wtzi) op orde ? Mag u als zorgondernemer winst uit keren? Worden uw bestuurders en toezichthouders overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens (WNT) betaald?

Zomaar een paar vragen uit de praktijk waar u mee te maken kunt krijgen. Wij adviseren u bij de inrichting van uw zorgorganisatie en zorgen dat u zowel intern als extern in control bent.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • het opzetten en implementeren van de juiste juridische structuur;
  • het adviseren bij compliance vraagstukken;
  • het aanvragen van de benodigde toelatingen;
  • het adviseren bij de keuze van en het juridisch vormgeven van uw governance structuur;
  • het opstellen van zorgovereenkomsten voor zorginstellingen en -professionals;
  • het adviseren ten aanzien van beloningsstructuren (WNT);
  • privacyvraagstukken.
René Zijdeman
Partner legal
René Zijdeman
René is als senior bedrijfsjuridisch adviseur verantwoordelijk voor de algemene juridische praktijk van de vestiging in Alphen aan den Rijn, zowel in een adviserende als procederende rol. Onder meer op het gebied van contractenrecht, vennootschapsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en gezondheidsrecht. Hij stuurt een team van drie juridische medewerkers aan.
Lees meer over René Zijdeman
René Zijdeman
Partner legal
René Zijdeman
Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Waar kunt u ons vinden?

Dichtstbijzijnde vestiging voor u

Centrale diensten

Flemingweg 10
2408 AV Alphen aan den Rijn

Postbus 2259
2400 CG Alphen a/d Rijn