Gezondheidsrecht

Heeft u als ondernemer in de zorg steeds meer te maken met ingewikkelde wet- en regelgeving?

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in hoog tempo op. Wijzigingen in wetgeving en maatschappelijke discussies zijn aan de orde van de dag.

Wilt u weten of u in control bent voor wat betreft de regelgeving, maar ook of uw organisatie, haar leidinggevenden en de toezichthouders de toets van maatschappelijk verantwoord handelen doorstaan? De bedrijfsjuristen van Grant Thornton helpen u hierbij.

Zowel in de Cure als in de Care heeft u als zorgondernemer en/of – professional te maken met alsmaar complexere, omvangrijkere en veranderende wetgeving. Dit roept tal van vragen op. Past de rechtsvorm bij de specifieke zorgregelgeving? Heeft u uw bestuurs- en toezichthouder structuur als bedoeld in de Wet Toelating Zorginstelling (Wtzi) op orde ? Mag u als zorgondernemer winst uit keren? Worden uw bestuurders en toezichthouders overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens (WNT) betaald?

Zomaar een paar vragen uit de praktijk waar u mee te maken kunt krijgen. Wij adviseren u bij de inrichting van uw zorgorganisatie en zorgen dat u zowel intern als extern in control bent.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • het opzetten en implementeren van de juiste juridische structuur;
  • het adviseren bij compliance vraagstukken;
  • het aanvragen van de benodigde toelatingen;
  • het adviseren bij de keuze van en het juridisch vormgeven van uw governance structuur;
  • het opstellen van zorgovereenkomsten voor zorginstellingen en -professionals;
  • het adviseren ten aanzien van beloningsstructuren (WNT);
  • privacyvraagstukken.