Heeft u een reglement met arbeidsvoorwaarden en/of huisregels waarvoor uw personeelsleden getekend hebben en heeft u deze aan uw personeelsleden verstrekt?

In een personeelsreglement kunnen arbeidsvoorwaarden opgenomen worden die voor het gehele personeel of een groep personeelsleden gelden, deze arbeidsvoorwaarden kunnen een aanvulling vormen op de wettelijke regels en/of de regels die de mogelijk van toepassing zijnde cao stelt  Arbeidsvoorwaarden kunnen in principe niet zomaar, eenzijdig, door een werkgever worden opgelegd of gewijzigd.

Onderstaand treft u een kort stappenplan voor het wijzigen van arbeidsvoorwaarden

  1. Over welke soort regels gaat het?
  2. Is er een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst en is deze toe te passen op de te wijzigen arbeidsvoorwaarde(n)?
  3. Stemt de werknemer in met de wijziging, wanneer er geen eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen?
  4. Is er een redelijke aanleiding vanuit de werkgever welke het doen van een voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarde(n) rechtvaardigt?
  5. Is het door de werkgever gedane voorstel tot wijziging redelijk?
  6. Kan het aanvaarden van de wijziging in redelijkheid van de werknemer worden gevraagd?
Salaris-administrateur Iris de Vos

+31 (0) 88 676 9766

Neem contact op