Als ondernemer wilt u grip houden op uw financiële privésituatie. Het coronavirus heeft wellicht impact op uw bedrijf, met alle gevolgen van dien. En dat terwijl zakelijk en privé nauw aan elkaar verwant zijn. Een forse daling in omzet, terwijl de kosten gelijk blijven, kan direct impact hebben op uw vermogen. Of wellicht moet u vermogen in uw onderneming stoppen om de continuïteit te waarborgen. Dat biedt onzekerheid en daardoor kunt u grip verliezen. Terwijl er juist ook kansen te benutten zijn voor nu, en in de toekomst. Die kansen lichten wij graag toe! Daarnaast gaan wij in op een aantal zaken over de toekomstbestendigheid van uw vermogen en de overdracht ervan.

Wat leert u in dit webinar?

Tijdens dit webinar gaan wij in op diverse onderwerpen over de financiële privésituatie van ondernemers. Na afloop weet u onder andere:

  • Hoe u grip en focus houdt op uw toekomstige financiële privésituatie.
  • Hoe u zowel privé als zakelijk zekerheid inbouwt voor onverwachtse situaties.
  • Hoe een testament u helpt bij het voortzetten van de ondernemingsactiviteiten.
  • Welke kansen er ontstaan als de verdeling van het vermogen in uw huwelijk op orde is.
  • Hoe u fiscaal voordeel behaalt bij een bedrijfsoverdracht.

Voor wie is dit webinar interessant?

Dit webinar is interessant en relevant voor dga’s, ondernemers en familiebedrijven.

Wanneer vindt het webinar plaats?

Dinsdag 27 oktober van 16.00 uur tot 17.00 uur.

Na afloop ontvangt u per e-mail de opname van het webinar, de presentatieslides en de gestelde vragen met bijbehorende antwoorden.

Dit webinar maakt deel uit van een serie webinars voor het mkb. Iedere laatste dinsdag van de maand behandelen wij van 16.00u tot 17.00u actuele onderwerpen die nu - maar ook zeker ná de coronacrisis - interessant voor u zijn.

Sprekers
Marloes Berg Bedrijfsadviseur
Erik van de Sande Fiscaal partner
Helma Terlouw Belastingadviseur

Grant Thornton
  • Tijdstip: 16.00u - 17.00u
Tel: 088-6769000 Contact: