Spitsuurstudie Prinsjesdag - Gouda

01 oktober 2018

Wat heeft de regering voor 2019 in petto en wat betekent dit voor u?

Op 18 september a.s. is het Prinsjesdag! Een dag vol traditie waarop het landelijke huishoudboekje wordt opgemaakt. Naast de Miljoenennota wordt in het Belastingplan 2019 aangekondigd welke fiscale maatregelen het kabinet neemt. Het is de eerste keer dat het huidige kabinet écht inhoudt geeft aan het Belastingplan. De verwachtingen zijn daarom hooggespannen. 

Tijdens onze spitsuurstudie van maandag 1 oktober 2018 duiden wij de nieuwe plannen van het kabinet en laten u zien welke impact de nieuwe maatregelen voor u hebben en wat u hieraan kunt doen. 

Op basis van het Regeerakkoord van vorig jaar verwachten wij onder meer de volgende onderwerpen:

 • Verlaging tarieven vennootschapsbelasting
 • Afschaffing dividendbelasting en introductie bronbelastingen
 • Nieuwe fiscale renteaftrekbeperkingen
 • Verdere beperking fiscale afschrijving op vastgoed
 • Beperking fiscale verliesverrekening
 • Beperking fiscale aftrekposten voor de inkomstenbelasting (zelfstandigenaftrek, hypotheekrenteaftrek ed)
 • Verlaging tarieven inkomstenbelasting
 • Verhoging laag btw tarief naar 9% (was 6%)
 • (op termijn) introductie CO2 belasting

Belastingadviseur Christiaan Buizer neemt u mee in de wereld van politiek Den Haag. Uiteraard is er ook voldoende ruimte voor uw fiscale vragen en discussie.

Komt u ook luisteren en meepraten? Graag tot 1 oktober.

Spreker
Christiaan Buizer Belastingadviseur

Programma

16.00 uur
Ontvangst 

16.15 uur
Presentatie; wat betekenen de wetswijzigingen voor u?

17.30 uur
Netwerkborrel

 • Grant Thornton
 • Tielweg 16
 • 2803 PK Gouda
Tel: +31 (0)88 676 9000 Contact: secretariaat.gouda@nl.gt.com