Rondetafelsessie Werkgeversrol RvC

13 november 2018

De werkgeversrol behoort al een groot aantal jaren duidelijk niet tot de sterkste rol van de RvC’s. Niet alleen de leden van de RvB’s/directies en de secretarissen vinden dat, maar ook de commissarissen zelf.

Wat dient te worden verstaan onder de werkgeversrol? Hoe ver gaat die? Op diverse onderdelen lopen de opvattingen van aan de ene kant de commissarissen en aan de andere kant de niet-commissarissen (fors) uiteen. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen, betreffen:

  • selectie en evaluatie van leden RvB;
  • aanwezige competenties in RvC’s;
  • relatie selectie- en remuneratiecommissie en niet-leden van deze commissie. Moeten we naar een HR-commissie?;
  • aandacht voor succession-planning van de RvB. Staat de opvolger van de net benoemde CEO al klaar?
  • aandacht voor senior management en de betrokkenheid daarbij van de RvC;
  • teamrollen in RvB en RvC; en
  • diversiteit als agendapunt in RvC en daarmee ook in RvB?.

Op diverse onderdelen blijken de respondenten de nodige verbeterwensen te hebben.

Na de presentatie van de resultaten door Aalt Klaassen vindt er onder leiding van Bart Jonker,  partner van hoofdsponsor en gastheer Grant Thornton, een discussie plaats met aanwezigen. Om iedereen de gelegenheid te geven om deel te kunnen nemen aan de discussie is het aantal deelnemers aan de bijeenkomst beperkt.

Gastheer
Bart Jonker Partner RA

Programma

16.00 uur
Ontvangst 

16.30 uur
Presentatie van de resultaten en discussie

18.30 uur 
Netwerkborrel

  • Grant Thornton
  • De Passage 150
  • 1101 AX Amsterdam
Tel: 088-6769000 Contact: aster.groenensteijn@nl.gt.com