Rondetafelsessie commissarissen benchmarkonderzoek

13 december 2018

Rol RvC bij spanning tussen wetgeving, bedrijfscultuur, externe toezichthouder en reputatieschade bedrijf / RvC.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Board in Balance. Basis voor de bijeenkomst en discussie zijn de uitkomsten van het jaarlijkse Grant Thornton commissarissen-benchmarkonderzoek, van en uitgevoerd door Aalt Klaassen, Dirk-Jaap Klaassen en Oscar Toebosch van Board in Balance en Herbert Rijken.

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn:

  • Realiseert een sector/ bedrijf zich voldoende wat een voorgestelde wet voor de sector en het individuele bedrijf betekent? Wat denkt een RvC/auditcommissie ervan?
  • Stel dat een externe toezichthouder een aanwijzing geeft aan een bedrijf, komt deze dan ook bij de RvB, RvC (-commissies), senior management, internal auditor en/of de externe accountant terecht? Is de kwaliteit van de spelers in de genoemde gremia van dien aard, dat mag worden verwacht dat zij begrijpen wat een dergelijke aanwijzing inhoudt en wat dat betekent voor hun werkzaamheden?
  • Mag van een internal auditor (in bijvoorbeeld de casus ING en de ‘witwas-perikelen’) worden verwacht dat deze het gemis aan een overkoepelende aanpak signaleert en voorstellen formuleert om dit op te lossen?
  • Wat mag in dit verband worden verwacht van de externe accountant?
  • Is het terecht dat een instelling een boete krijgt en niet de individuele personen? Wat doet dat met het maatschappelijk vertrouwen in de sector, de politiek en onze rechtspraak. Zie in dit kader ook dit artikel op accountant.nl over de speech van voormalig cfo van Enron, Andrew Fastow, op de dag van de Financial 2018
  • Wat doet/deed een externe toezichthouder na het hebben gegeven van een aanwijzing?
  • Hoe kunnen commissarissen hun zichtbaarheid vergroten en laten zien wat hun toegevoegde waarde is voor het bedrijf/de maatschappij? Hoe belangrijk is maatschappelijke sensibiliteit voor een RvC? Is in dit verband een lid van de Eerste Kamer in de RvC een asset of een liability? En moet er in dat geval nog eisen worden gesteld aan de publicitaire zichtbaarheid van de betrokken commissaris?

Moderator en gastheer is Bart Jonker, partner bij Grant Thornton, hoofdsponsor van het onderzoek.
Presentator is Aalt Klaassen van Board in Balance. 

Voor deze bijeenkomst ontvangt u 2 PE-punten. 
 

Gastheer
Bart Jonker Partner RA

Programma

16.00 uur
Ontvangst 

16.30 uur
Presentatie van de resultaten en discussie

18.30 uur 
Netwerkborrel

  • Grant Thornton
  • De Passage 150
  • 1101 AX Amsterdam
Tel: 088-6769000 Contact: aster.groenensteijn@nl.gt.com