Rondetafelsessie voorzitter RvC: 'initiator' of 'remmer' bij professionalisering van de RvC?

15 januari 2019

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Board in Balance. Basis voor de bijeenkomst en discussie zijn de uitkomsten van het jaarlijkse Grant Thornton commissarissen-benchmarkonderzoek, van en uitgevoerd door Aalt Klaassen, Dirk-Jaap Klaassen en Oscar Toebosch van Board in Balance en Herbert Rijken.

Al een aantal jaren constateren wij dat commissarissen de nodige wensen hebben voor verbeteringen. Sommige verbeterwensen leiden een hardnekkig bestaan. Dat leidde in het jaarlijkse Grant Thornton commissarissen-benchmarkonderzoek (editie 2017/2018) tot de titel van het tweede deelrapport: 'Hoe lang kan een RvC wachten met het doorvoeren van verbeterwensen?'

Samen met u willen wij daarover van gedachten wisselen. En met name willen we daarbij ingaan op de rol van de voorzitter. Historisch gezien is de voorzitter doorgaans de speler met de minste verbeterwensen. In het 2017/2018 onderzoek was dat opeens niet meer het geval. Dit bracht ons tot de titel van het eerste deelrapport: ‘Voorzitter lijkt om: Professionalisering RvC kan nu versnellen’.

Een al lang en breed gedeeld aandachtgebied voor verbetering is bijvoorbeeld de werkgeversrol van de RvC. Dit leidde in het 2017/2018 onderzoek tot de titel voor het derde deelrapport: ‘Meer aandacht voor senior manage-ment wenselijk: is transformatie van selectie- en remuneratiecommissie naar HR-commissie een oplossing? Alle onderscheiden profielen/benchmarks vonden dat het op de diverse onderdelen beter moest. Het gemiddelde overall verbeterpercentage op dit onderdeel was 69 procent. De voorzitter stak hier met een verbeterpercentage van 50 procent relatief wat magertjes bij af. Een sluitende verklaring hiervoor hebben wij niet. Vermoedens wel.

Een paar mogelijke vragen in dit verband zijn:

 • Op welke aandachtgebieden zien we dat de voorzitter afwijkende opvattingen heeft van de andere commissarissen?
 • Als er al lang substantiële verbeterwensen zijn, waarom worden die dan niet opgepakt?
 • En als de voorzitter verbeterwensen heeft en de collega’s in de raad niet. Wat gebeurt er dan?
 • Wat maakt dat een voorzitter een goede voorzitter is?
 • In hoeverre moet een voorzitter per se zelf bepaalde taken doen?
 • Hoe kritisch wordt er gekeken naar de selectie van een vice-voorzitter?
 • Hoe dominant is de voorzitter van de RvC bij de selectie, benoeming en evaluatie van de individuele commissarissen en de individuele leden van de RvB?
 • Hoe zorgt een voorzitter ervoor dat hij/zij zichzelf niet overleeft?
 • En zoekt de voorzitter zelf zijn opvolger of ……?

Wij zijn benieuwd naar uw mening en zien u graag komen!

Moderator en gastheer is Bart Jonker, partner bij Grant Thornton, hoofdsponsor van het onderzoek.
Presentatoren zijn Aalt Klaassen en Oscar Toebosch van Board in Balance. 

Voor deze bijeenkomst ontvangt u 2 PE-punten. 
 

Gastheer
Bart Jonker Partner RA

Programma

09.30 uur
Ontvangst

10.00 uur
Presentatie van de resultaten

11.00 uur 
Ochtend pauze

11.15 uur
Discussie 

12.00 uur 
Afsluiting en netwerkmogelijkheden met lunch

 • Grant Thornton
 • De Passage 150
 • 1101 AX Amsterdam
Tel: 088-6769000 Contact: aster.groenensteijn@nl.gt.com