Spitsuurstudie Fiscaal 'in control'

31 januari 2019

In 2019 zijn er weer veel veranderingen op fiscaal terrein. Vanuit de Europese Unie zijn maatregelen die internationale belastingconstructies moeten bestrijden opgelegd, de zogenoemde Anti Tax Avoidance Directives, die veelal 1 januari 2019 in werking treden. Daarnaast zijn grote stappen gezet om het belastingsysteem voor particulieren en bedrijven aan te passen aan internationale ontwikkelingen (verlaging tarieven, verbreding grondslag).

Het tarief vennootschapsbelasting gaat weliswaar omlaag, maar het aanmerkelijk belangtarief gaat juist omhoog. Is het verstandig om in 2019 dividend uit te keren?

Daarnaast blikken wij vooruit op de voorgenomen maatregel om schulden van de DGA aan de eigen vennootschap te maximeren op € 500.000.

Het Europese Hof heeft vorig jaar geoordeeld over de Europeesrechtelijke houdbaarheid van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Deze procedure heeft grote gevolgen voor zowel multinationals als zuiver nationaal opererende bedrijven, hetgeen heeft geresulteerd in een wetsvoorstel tot spoedreparatie dat al in 2017 is ingediend, maar in 2019 nog definitief moet worden vastgesteld.

Trending topic is ook nog steeds het ‘anonimiseren van vermogen’. Door allerlei maatregelen ter bestrijding van witwassen, terreur en belastingfraude zal het voor buitenstaanders steeds eenvoudiger worden om inzicht in uw vermogen te verkrijgen. De invoering van het UBO- en het Centraal Aandeelhoudersregister door de overheid maakt het steeds lastiger om uw vermogen ‘af te schermen’.

Begin 2019 goed en weet wat u te wachten staat!

De volgende vragen worden behandeld tijdens de bijeenkomst: 

 • Wat zijn de wijzigingen in de renteaftrek in de vennootschapsbelasting? 
 • Hoe zit het met de fiets van de zaak?
 • Moet ik grensoverschrijdende fiscale structuren melden?
 • Hoe kunt u optimaal voorsorteren op de verlaging van Vpb-tarief en de verhoging van het AB-tarief?
 • Wat houdt de begrenzing afschrijving gebouwen in?
 • Welke aftrekposten worden in de toekomst versoberd? Wat zijn de gevolgen?
 • Wat is de stand van zaken van het UBO-register?
 • Hoeveel mag ik als DGA lenen van mijn vennootschap?
Sprekers
Theo Ostermann Tax partner
Erik van der Sande Partner

Programma

16.00 uur
Ontvangst 

16.30 uur
Presentatie: Fiscaal in control

17.30 uur 
Netwerkborrel

 • Grant Thornton
 • Gedempte Zalmhaven 4E
 • 3011 BT Rotterdam
Tel: 088- 6769000 Contact: info@nl.gt.com