CFO seminar: Financial control

08 mei 2019

Als CFO staat u voor verschillende uitdagingen. Bij de veranderende marktomstandigheden en technologische ontwikkelingen, is ‘in control’ zijn belangrijk. Bij dit seminar gaan wij dieper in op de verschillende uitdagingen van een CFO, zoals compliance in het buitenland en bekend zijn met nieuwe wet- en regelgeving. Er komt van alle kanten complexe informatie op u af. Die informatie duiden kost veel tijd. U wilt inzicht!

Graag nodigen wij u graag uit op het CFO seminar: Financial control op woensdag 8 mei in Utrecht. Op deze dag geven wij u inzicht op de volgende verschillende vlakken:

 • Tax updates, door prof. Hans van den Hurk
  Lang zijn de spelregels binnen het internationale belastingrecht hetzelfde gebleven. Sinds 2015 is de hele wereld gebrand op het veranderen van de regels waarbij geen enkele organisatie echt de regie heeft. Als gevolg hiervan is het onmogelijk om als bedrijf 100 procent compliant te zijn. Problemen voorkomen is maar ten dele mogelijk. Zelfs belangrijke landen om ons heen als Duitsland en Italië nemen positie in tegen buitenlandse bedrijven die een rechtsstaat onwaardig zijn. Tax dient daarom bij iedere board meeting op de agenda te staan. 
 • Global financial compliance, door Arie Kuiper
  Politieke standpunten en de veranderende normen en waarden in het bedrijfsleven zorgen voor wijzigingen in regelgeving rond fiscaliteit en winsttoerekening. Reputatierisico's liggen op de loer en mede door invloed van buitenaf is de nadruk verschoven van zo min mogelijk belasting betalen naar transparante risicobeheersing. Compliance was eerst een instrument van de CFO voor efficiency, en nu om controle te hebben over de internationale onderdelen van de onderneming.

 • IFRS, door Hanneke Knoop
  Ieder jaar worden wijzigingen aangebracht in de vereisten van IFRS. Nieuwe standaarden, interpretaties en wijzigingen worden gepubliceerd die de verslaggeving van internationale organisatie beïnvloeden. Als CFO van een Nederlandse vestiging van een internationaal concern wilt u graag op de hoogte zijn van deze wijzigingen in de IFRS-standaarden, en of deze wijzigingen al dan niet een grote impact hebben op uw organisatie. Tijdens deze sessie wordt u in vogelvlucht bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van IFRS, en wat dat voor u betekent. Grant Thornton International deed recent onderzoek naar de wijzigingen in IFRS-standaarden en de verwachte impact hiervan voor organisaties, de belangrijkste uitkomsten worden tijdens deze sessie behandeld.  

Naast deze sprekers bieden wij tevens een drietal break-out sessies aan. U kunt zelf een voorkeur aangeven voor een van de onderstaande sessies:

 1. Integrated risk management, door Bj­örn Roskott en Sander Gunst
  Hoe weet u of u de relevante risico's echt heeft afgedekt? Bent u daadwerkelijk 'in control'? En weet u welke risico's u bereid bent te accepteren? Want dan bent u zeker van uw zaak en dat slaapt een stuk beter. In deze sessie geeft Grant Thornton haar visie op hoe u dit pragmatisch en efficiënt aanpakt.

 2. Fraude en integriteit, door Peter Schimmel
  Wat de CFO echt moet weten over fraude en integriteit, om zijn verantwoordelijkheid te kunnen dragen en zijn aansprakelijkheid te minimaliseren. Dat is dat zijn collega's, medewerkers, klanten en afnemers eigenlijk allemaal boeven zijn, die 5 procent van zijn omzet afsnoepen.

 3. Maatschappelijke verslaglegging, door Emma Verheijke
  Hoe stuurt u op uw niet-financiële waarde: de impact van uw organisatie op mensen en milieu? Steeds meer organisties kiezen ervoor over hun maatschappelijk prestaties zoals rondom CO2-uitstoot, waardeketens of diversiteit te rapporteren, bijvoorbeeld in een duurzaamheidsverslag of geintegreerd in het jaarverslag. Heeft uw organisatie al een toekomstbestendige strategie ten aanzien van mensen en milieu? Waar moet u aan denken bij maatschappelijke verslaglegging? En waarom doet het ertoe? 

De dagvoorzitter is Loek Meijers.

Dit seminar wordt u kosteloos aangeboden. 
Voor dit seminar ontvangt u 3 PE-punten.

Dit evenement is voor CFO's bij zowel nationale als internationale ondernemingen. Grant Thornton behoudt het recht om de aanmeldingen en functienamen te controleren.  

Sprekers
Prof. dr. Hans van den Hurk Cygnus Tax
Arie Kuiper Partner Global financial compliance
Hanneke Knoop Hoofd Bureau Vaktechniek Accountancy
Björn Roskott Partner Business risk services
Peter Schimmel Partner Integriteitsmanagement
Emma Verheijke Partner Social impact
Loek Meijers Partner Grant Thornton Financial management advisory
Sander Gunst Partner Grant Thornton Executive Management

Programma

12.00 uur 
Ontvangst met inloop lunch

13.00 uur
Start programma en welkomstwoord dagvoorzitter

13.15 uur 
Tax updates, door prof. Hans van den Hurk

14.00 uur 
Global financial compliance, door Arie Kuiper

14.45 uur
Middag pauze

15.00 uur
Break-out sessies

15.45 uur
IFRS, door Hanneke Knoop

16.30 uur
Afsluiting door de dagvoorzitter

17.00 uur 
Afsluitende netwerkborrel

 • Mereveld
 • Mereveldseweg 9
 • 3585 LH Utrecht
Tel: 088-6769000 Contact: info@nl.gt.com