Healthcare

Rondetafelsessie 'Selecteren, benoemen en beoordelen van leden rvb en rvc.

27 juni 2019

Grant Thornton en Board in Balance nodigen u graag uit voor een bijeenkomst speciaal voor commissarissen en directeuren uit de zorgsector. Tijdens deze bijeenkomst staan de resultaten centraal van het recente commissarissen benchmarkonderzoek 2018-2019, de 10e editie en een rapport van Grant Thornton over werkplezier & integere bedrijfsvoering in de zorg.

Het selecteren, benoemen en beoordelen van leden rvb en rvc en het afscheid nemen van onvoldoende functionerende leden zijn belangrijke en soms zeer ingrijpende processen. Ook lijkt er zich een nieuwe ontwikkeling af te tekenen dat commissarissen in toenemende mate ook een vorm van betrokkenheid gaan krijgen met het senior management.

Een paar vragen in dit verband:

 • In hoeverre worden leden rvb en leden rvc gelijk behandeld in de verschillende fasen?
 • Wie stelt het profiel op voor de rvb en wie voor de rvc?
 • Is netwerk belangrijk om je te kwalificeren voor een bepaalde positie?
 • En is het proces voor de profit sector gelijk aan dat van de non-profitsector?
 • Wie beoordeelt of iemand goed functioneert en kan die persoon of orgaan dat ook?
 • In welke mate spelen gedragscodes en integriteit en met name de naleving daarvan een rol in het beoordelingsproces ven bestuurders?
 • En wie ziet er op toe dat commissarissen zich daar ook aan houden? Of vallen die buiten deze ‘regels’?
 • En bij het afscheid nemen van een bestuurder of commissaris worden dan dezelfde uitgangspunten gehanteerd?
 • Wat zijn de opportunity costs van een verkeerde keuze voor een commissaris en wat voor die van een lid van een rvb/directie?
 • Hoe wordt er gecommuniceerd over mutaties in rvb en rvc?
 • Als er een mismatch is in de samenstelling van een rvb of van een rvc, hoe snel wordt dan gehandeld om een geconstateerde lacune te verhelpen?
 • Is het uit oogpunt van flexibiliteit niet wenselijk te werken met zittingstermijnen van 1 jaar in plaats van 4 jaar?
 • Welke belanghebbenden mogen invloed hebben op de samenstelling van rvb en rvc?

We zijn benieuwd naar uw mening en hopen u de 27e juni te zien!

Bart Jonker (partner Grant Thornton) modereert deze bijeenkomst en zorgt voor een interessante discussie tussen de bezoekers in de zaal. Als gastcommissaris zal Ton Doesburg, o.a. voorzitter RvT Zorgzaam en bestuursvoorzitter AAG, en diverse commissariaten gehad in de profit- en de non-profitsector, zijn ervaringen met ons delen.

De presentatoren zijn Oscar Toebosch van Board in Balance en Peter Schimmel van Grant Thornton.

 

Gastheer
Bart Jonker Partner

Programma

09.30 uur
Ontvangst 

10.00 uur
Aanvang bijeenkomst 

12.00 uur 
Netwerklunch

 • Grant Thornton Amsterdam
 • De Passage 150
 • 1101 AX Amsterdam
Tel: 088- 6769000 Contact: info@nl.gt.com