Rondetafelsessie 'Werkwijze van de rvc.'

27 augustus 2019

Grant Thornton en Board in Balance nodigen u graag uit voor een bijeenkomst over de werkwijze van de rvc, met aandacht voor internal auditor, externe accountant, secretaris van de rvc, inkoop diensten derden en fraudepreventie. Tijdens deze bijeenkomst staan de resultaten centraal van het recente commissarissen benchmarkonderzoek 2018-2019, de 10e editie en de ervaringen van Peter Schimmel van Grant Thornton over fraude.

Uit eerder onderzoek van Board in Balance is gebleken dat commissarissen het tijdsbeslag van het commissariaat zwaar onderschatten. De eisen die gesteld worden aan een commissaris zijn in de loop van de jaren aanzienlijk toegenomen. Ook aansprakelijkheid is geen wassen neus meer. Een vraag is of een rvc alles nog wel zelf kan doen of dat in beperkte of ruimere mate teruggevallen moet worden op ‘hulptroepen’.

In de tiende editie is aandacht geschonken aan de mogelijke hulp van een internal auditor, de externe controlerende accountant, een andere invulling van de secretarisrol bij de rvc en de inkoop van diensten derden. Als specifieke toepassing zal Peter Schimmel van Grant Thornton (partner, forensic accounting) wat van zijn ervaringen op het gebied van fraude met ons delen onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’.

De verwachting is dat de eisen en de regels waaraan commissarissen moeten voldoen alleen maar zullen toenemen. Ook zullen naar onze verwachting commissarissen vaker worden aangesproken op hun functioneren.

Een paar vragen in dit verband:

  • Hoeveel tijd besteedt u aan uw commissariaat? En is de vergoeding daarmee nog in overeenstemming?
  • Doet u als rvc alles nog zelf? Zo ja, heeft u daar de relevante kennis/expertise/competenties voor in huis? Zo nee, waarom niet en op welke gebieden?
  • Als u een internal auditor heeft, doet die dan bijvoorbeeld ook uitspraken over de bedrijfscultuur, over het functio¬neren van senior management en over de belangrijkste risico’s die het bedrijf loopt. En als u geen internal auditor heeft, maar stel dat u daartoe over zou willen gaan, waar wilt u dan graag uitspraken over krijgen?
  • Aan wie zou een internal auditor moeten rapporteren, de rvb, de rvc of de auditcommissie?
  • Maakt u gebruik van diensten derden om uw taak in te vullen? Heeft u daar baat bij? En wie stuurt de externe dienstverleners aan?
  • Welke rol speelt de secretaris van de rvc bij uw bedrijf? Zou hij/zij niet de persoon kunnen zijn om organisatorisch de inkoop van diensten derden ten behoeve van de rvc te managen?
  • In hoeverre is omgaan met fraude een preventieve, een curatieve of reactieve bezigheid?

Als gastcommissaris hebben wij voor 27 augustus Cees van Rijn bereid gevonden wat van zijn ervaringen met ons te delen. Cees is een ervaren commissaris en heeft zowel in de profitsector (beursgenoteerd bedrijf, familiebedrijf, bedrijf in handen van private equity en een accountants-/advies organisatie) als de non-profitsector (o.a zorgsector LUMC) ervaring. Ook een coöperatie (Royal FloraHolland) behoort tot zijn commissaris ervaring. Zijn laatste executive functie was die van CFO bij Nutreco. Daarnaast is Cees als gastdocent ook nog betrokken bij de commissaris opleiding aan de Erasmus Universiteit. En niet onbelangrijk Cees heeft vanaf het prille begin elk jaar weer zijn bijdrage aan het commissarissen benchmark onderzoek geleverd.

We zijn benieuwd naar uw mening en hopen u de 27e augustus te zien!

De presentatie wordt verzorgd door Oscar Toebosch en Aalt Klaassen van Board in Balance en Peter Schimmel van Grant Thornton. 

Voor deze bijeenkomst ontvangt u 2 PE punten.

Spreker
Peter Schimmel Partner

Programma

09.30 uur
Ontvangst 

10.00 uur
Aanvang bijeenkomst 

12.00 uur 
Afsluitende lunch

  • Grant Thornton Amsterdam
  • De Passage 150
  • 1101 AX Amsterdam
Tel: 088- 6769000 Contact: