Rondetafelsessie 'Selecteren, benoemen en beoordelen van rvc en rvb'

26 september 2019

Grant Thornton en Board in Balance nodigen u graag uit voor een bijeenkomst over het selecteren, benoemen en beoordelen van leden rvb en rvc. Tijdens deze bijeenkomst staan de resultaten centraal van het recente commissarissen benchmarkonderzoek 2018-2019, de 10e editie.

Het selecteren, benoemen en beoordelen van leden rvb en rvc en het afscheid nemen van onvoldoende functionerende leden zijn belangrijke en soms zeer ingrijpende processen. Ook lijkt er zich een nieuwe ontwikkeling af te tekenen dat commissarissen in toenemende mate ook een vorm van betrokkenheid gaan krijgen met het senior management. 

Een paar vragen in dit verband: 

 • In hoeverre worden leden rvb en leden rvc gelijk behandeld in de verschillende fasen? 
 • Wie stelt het profiel op voor de rvb en wie voor de rvc?
 • Is netwerk belangrijk om je te kwalificeren voor een bepaalde positie?
 • En is het proces voor de profit sector gelijk aan dat van de non-profitsector? 
 • Wie beoordeelt of iemand goed functioneert en kan die persoon of orgaan dat ook? 
 • En bij het afscheid nemen van een bestuurder of commissaris worden dan dezelfde uitgangspunten gehanteerd? 
 • Wat zijn de opportunity costs van een verkeerde keuze voor een commissaris en wat voor die van een lid van een rvb / directie? 
 • Hoe wordt er gecommuniceerd over mutaties in rvb en rvc?
 • Als er een mismatch is in de samenstelling van een rvb of van een rvc, hoe snel wordt dan gehandeld om een geconstateerde lacune te verhelpen?
 • Wie is er verantwoordelijk voor de samenstelling van een rvb?
 • Wie is er verantwoordelijk voor samenstelling van een rvc?
 • Is het uit oogpunt van flexibiliteit niet wenselijk te werken met zittingstermijnen van 1 jaar in plaats van 4 jaar? 
 • Welke belanghebbenden mogen invloed hebben op de samenstelling van rvb en rvc? 

We zijn benieuwd naar uw mening en hopen u de 26ste te zien!

De presentatie wordt verzorgd door Oscar Toebosch en Aalt Klaassen van Board in Balance. 

Voor deze bijeenkomst ontvangt u 2 PE punten.

Gastheer
Bart Jonker Partner

Programma

15.30 uur
Ontvangst 

16.00 uur
Aanvang bijeenkomst 

18.00 uur 
Netwerkborrel

 • Rozet Arnhem
 • Kortestraat 16
 • 6811 EP Arnhem
Tel: 088- 6769000 Contact: