Nieuw arbeidsrecht en actualiteiten loonheffing

18 november 2019

De arbeidsmarkt moet flexibeler worden en het aangaan van vaste contracten aantrekkelijker. Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) treedt op 1 januari 2020 in werking.

Het is de bedoeling om de verschillen tussen flex en vast kleiner te maken. Maar wat wijzigt er? En hoe kunt u zich als werkgever hierop voorbereiden?

Wijzigingen naar aanleiding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans:

 • De ketenbepaling bij verlenging van arbeidsovereenkomsten.
 • De oproepovereenkomst.
 • De transitievergoeding.
 • De WW-premie wordt hoger voor alle nuluren-, min/max en tijdelijke contracten.
 • Payrolling.

Tijdens dit evenement ontvangt u tips ter voorbereiding op het nieuwe arbeidsrecht, zodat u zich adequaat kunt voorbereiden.

Loonheffingen en loonverwerking updates
Verder besteden wij aandacht aan actualiteiten op het gebied van loonheffingen en loonverwerking. Denk hierbij aan recente rechtspraak op het gebied van premieplicht werknemersverzekeringen en aan een optimale toepassing van de WKR.

Voor wie?
Deze bijeenkomst, op het snijvlak van arbeidsrecht en HR, is bedoeld voor werkgevers, HR-adviseurs, medewerkers personeelszaken en salarisadministrateurs.

U heeft tevens de mogelijkheid om een introducé mee te nemen naar deze bijeenkomst. 

Waar en wanneer?
Deze bijeenkomsten worden op verschillende data en locaties georganiseerd.

 • Dinsdag 22 oktober, Woerden
 • Maandag 28 oktober, Arnhem
 • Dinsdag 5 november, in Gouda 
 • Donderdag 7 november, in Rotterdam 
 • Maandag 18 november, in Gouda
Sprekers
Anne Hofman Specialist arbeidsrecht
John Boer HR coach en loonheffingenspecialist

Programma

16.00 uur
Ontvangst 

16.15 uur 
Start inhoudelijk programma

17.45 uur 
Afsluitende borrel

 • Grant Thornton
 • Tielweg 16
 • 2803 PK Gouda
Tel: 088-6769000 Contact: