Rondetafelsessie 'Case AEB Amsterdam als kapstok voor selecteren, functioneren, evalueren en afscheid nemen van leden rvc en rvb'

19 november 2019

Wat kunnen we uit de case van AEB Amsterdam leren voor het selecteren, benoemen, functioneren, evalueren en afscheid nemen van leden van rvc en rvb? Is vanuit governance optiek de situatie met een lokale overheid uniek? Is er een verschil met een familiebedrijf, een bedrijf in handen van private equity of een 100% dochter?

De lotgevallen van AEB brengen wij in verbinding met de resultaten van de 10de editie van het commissarissen-benchmark onderzoek.

Als gastcommissaris zal Frank van den Heuvel zijn inzichten met ons delen. Frank is zelfstandig adviseur op gebieden public affairs & governance en professioneel toezichthouder. Dit laatste o.a. bij ZLM Verzekeringen, Hogeschool Leiden, afvalbedrijf Saver en Vereniging Eigen Huis. In relatie tot AEB is ook van belang dat hij commissaris is geweest bij Indaver afvalbedrijf en gewerkt heeft bij Delta. Daarnaast kent Frank ook het klappen van de ‘politieke zweep’.

Naast selectie door de rvc is er ook sprake van selectie door de kandidaten. Ook wel aangeduid met de term due diligence. Hoe kijk je als mogelijke commissaris of als eventuele bestuurder bij welke organisatie je terechtkomt en met welk team je geacht wordt te functioneren. Hieraan is in het onderzoek geen aandacht geschonken, maar graag horen wij jullie meningen/ervaringen, bijvoorbeeld in relatie tot AEB.

Een paar vragen in dit verband:

 • In hoeverre worden leden rvb en leden rvc gelijk behandeld in de verschillende fasen?
 • Wie stelt het profiel op voor de rvb en wie voor de rvc?
 • Is netwerk belangrijk om je te kwalificeren voor een bepaalde positie?
 • Wie beoordeelt of iemand goed functioneert en kan die persoon of orgaan dat ook?
 • Worden bij het afscheid nemen van een bestuurder of commissaris dezelfde uitgangspunten gehanteerd?
 • Als er een mismatch is in de samenstelling van een rvb of van een rvc, hoe snel wordt dan gehandeld om een geconstateerde lacune te verhelpen?
 • Is het uit oogpunt van flexibiliteit niet wenselijk te werken met zittingstermijnen van 1 jaar in plaats van 4 jaar?
 • Welke belanghebbenden mogen invloed hebben op de samenstelling van rvb en rvc?

In verband met due diligence:

 • Wie zijn de aandeelhouders, privaat, publiek (lokaal, regionaal, (inter)nationaal)? Wort er wel een governance check gedaan?
 • Welke informatie over leden-rvc, leden-rvb en over functioneren ervan?
 • Hoe ‘graag’ wil een kandidaat de beoogde functie krijgen?
 • Welke toegevoegde waarde meent de kandidaat te kunnen leveren?

We zijn benieuwd naar uw mening en hopen u 19 november te zien!

De presentatie wordt verzorgd door Aalt Klaassen van Board in Balance. De moderator is Oscar Toebosch.

Voor deze bijeenkomst ontvangt u 2 PE punten.

Gastheer
Bart Jonker Partner

Programma

09.30 uur
Ontvangst 

10.00 uur
Aanvang bijeenkomst 

12.00 uur 
Afsluitende lunch

 • Grant Thornton
 • Gedempte Zalmhaven 4E
 • 3011 BT Rotterdam
Tel: 088- 6769000 Contact: