Ontbijtsessie 'Risicomanagement'

19 november 2019

Risicomanagement is op zich niets nieuws en heeft de afgelopen tientallen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Maar welke impact heeft het op de onderwijswereld: de onderwijsinstellingen, de scholengemeenschappen die midden in de maatschappij staan?

Complexe risico structuren overzien
Interne en externe risico’s veranderen continu. En strategische en operationele risico’s ook. Daar komt bij dat ze directe invloed hebben op elkaar. Overzicht krijgen is geen makkelijke opgave. College van bestuur, directie, toezichthouders, sectorhoofden, teamleiders en docenten hebben er hun handen vol aan. Hoe houdt u het transparant en voorspelbaar?

Risicobewustzijn
Iedere onderwijsinstelling heeft een risico paragraaf in zijn beleidsdocumenten. Kernvraag is: in hoeverre is risico beleid en gedrag ingebed in de organisatie? Is risicobewustzijn een inherent onderdeel van 'het gewone doen en laten' in een onderwijsinstelling? Heeft u een organisatie breed inzicht in uw risico’s op het gebied van examinering, onderwijskwaliteit, financiën, AVG, cybersecurity, reputatie? En weet u welke risico’s u bereid bent te accepteren?

Ontbijtsessies gericht op onderwijsinstellingen
Op 7 en 19 november organiseert Grant Thornton ontbijtsessies voor en door het onderwijs met als specifiek onderwerp: Risicomanagement bij onderwijsinstellingen. De sessies vinden plaats tussen 08.00 uur en 10.00 uur en voor ontbijt wordt gezorgd. Het streven is om met een compact aantal bestuurs- en directieleden uit het onderwijs, ervaringen met elkaar te delen. Iedere onderwijsinstelling heeft in meer of mindere mate ervaring met risico management. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat werkt wel en wat werkt niet, hoe creëer ik draagvlak in de organisatie, hoe voorkom ik een “papieren tijger”, op welke pragmatische wijze wordt risico management een inherent onderdeel van mijn planning en control cyclus?

Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor leden van College van Bestuur, Raad van Toezicht en directies van onderwijsinstellingen en ROC’s in het bijzonder. De bijeenkomst richt zich op het uitwisselen van ervaringen van de deelnemers, waarbij een praktijk casus van en door het ROC Da Vinci gepresenteerd zal worden. Een van de bijeenkomsten vindt ook plaats op het terrein van het Da Vinci College in Dordrecht. Ook specialisten risicomanagement van Grant Thornton delen hun visie en praktijkervaringen.

Sprekers
Björn Roskott Specialist risicomanagement
Sander Gunst Specialist risicomanagement
Vincent Severins Directielid Da Vinci College

Programma

07.30 uur 
Ontvangst met ontbijt

08.00 uur
Inhoudelijk programma

10.00 uur
Afsluiting

  • Grant Thornton
  • De Passage 150
  • 1101 AX Amsterdam
Tel: 088-6769000 Contact: