Voorgaand evenement donderdag 10 maart 2022

Voor ieder bedrijf in de bouw- en vastgoedsector is verduurzaming een groeiend thema. Ook de overheid zet hier fors op in. Maar doet u wel de juiste investeringen en maakt u gebruik van de (fiscale) mogelijkheden om te werken aan een duurzame toekomst?

Wanneer interessant?

Het is onvermijdelijk dat u steeds meer te maken krijgt met het beleid voor verduurzaming en fiscaliteit. Dan is het belangrijk om hier meer over te weten en de vertaalslag te maken naar uw onderneming. Krijgt u een financiering van vastgoed nog wel voor elkaar en tegen welke condities? Kunt u nog wel succesvol meedoen met een aanbestedingstraject? Welk beleid is en komt er voor uw sector? Daarover praten wij u graag bij in ons webinar.

Waar gaat het webinar over?

We bespreken de ontwikkelingen bij duurzaam (her)bouwen. Nieuwe (Europese) wetgeving schrijft steeds meer voor waaraan moet worden voldaan. We belichten de ontwikkelingen rond verduurzaming in de sector en laten de fiscale mogelijkheden voor de bouw en vastgoed de revue passeren. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld benoemen we de kansen bij verduurzaming en circulair bouwen. Dat alles met de blik op een gezond businessmodel voor uw onderneming in de toekomst.

Voor wie?

Voor ondernemers, algemene en financiële directeuren/managers in de bouw- en vastgoed sector. 

Wanneer?

Donderdag 10 maart 2022, van 16.00 - 17.00 uur

Wat krijgt u na afloop?

Na afloop ontvangt u per e-mail de opname van het webinar, de presentatieslides en de gestelde vragen inclusief bijbehorende antwoorden.

Kunt u niet deelnemen aan dit webinar? Meldt u dan toch aan. Enkele dagen na de uitzending, ontvangt u een opname van dit webinar dus later bekijken is dan ook mogelijk.

Sprekers

Sebo Havinga
Partner | Sectorleider bouw & vastgoed

Sebo Havinga is als belastingadviseur actief op veel verschillende terreinen, zoals herstructureringen en bedrijfsopvolging. Hij heeft veel ervaring binnen de sector bouw- en vastgoed.

Emma Verheijke
Partner | Impact House

Emma Verheijke leidt de duurzaamheidspraktijk van Grant Thornton sinds januari 2019. Samen met haar team helpt zij organisaties navigeren in het landschap van bestaande frameworks, methoden en regelgeving rondom maatschappelijke verslaglegging zoals GRI, integrated reporting, TCFD en de Sustainable Development Goals.

Robin Opzitter
Junior Manager Tax

Robin Opzitter is als belastingadviseur actief op veel verschillende terreinen, zoals de (brede) advisering van familiebedrijven en de toepassing van de innovatiebox. Hij haalt plezier uit het adviseren van en het sparren met ondernemers en hecht veel waarde aan loyaliteit en wederzijds vertrouwen. Vanuit de vestiging in Rotterdam begeleidt Robin cliënten bij fiscale vraagstukken, zowel zakelijk als privé. Hij is onder andere actief in de sector bouw- en vastgoed en heeft de interne opleiding ‘Advisering familiebedrijven’ gevolgd.

Aankomende evenementen