De zorgvraag neemt de komende decennia fors toe. Wat betekent dit voor de financiële situatie in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)? In 2021 gaat een heel groot deel van de WZL-begroting van 26,5 miljard naar de sector VVT en inmiddels is de verwachting dat het 500 miljoen euro te weinig is. Hoe wordt dit geld besteed en wat levert het op? Het Kompas Gezondheidszorg geeft daar inzicht in. Eind juni is het rapport 2020 beschikbaar. In dit webinar belichten we de uitkomsten en discussiëren we onder leiding van Barbara Geurtsen over prikkelende stellingen met onze sprekers: Joice Baten, Margeet Ligthart-Overweel en Walter van Nieuwkoop. U bent er toch ook bij?

Wanneer interessant?

In onze samenleving zien we grote demografische verschuivingen. Mensen worden steeds ouder maar blijven ook langer thuis wonen. Kan dat wel? Welke uitdagingen levert dat op voor de ouderenzorg, tegen welke problemen loopt men aan en welke financiële middelen zijn daarvoor nodig? Wilt u bijgepraat worden over de ontwikkelingen in de VVT-sector? Wilt u handvatten om te bepalen hoe uw VVT-instelling acteert ten opzichte van de sector? Wilt u gestimuleerd worden om over te gaan op actie? Wilt u de toekomstbestendigheid van de eigen zorg- en welzijnsinstelling verstevigen? Dan is dit webinar zeker interessant voor u.

Voor wie?

Dit webinar is een aanrader voor de financieel verantwoordelijke(n) voor de VVT-instelling alsook voor de leden van de auditcommissie vanuit de rol van toezichthouder.

Wanneer?

Dinsdag 13 juli van 16:00 – 17:00 uur.

Kunt u niet deelnemen aan dit webinar? Meld u dan toch aan. Enkele dagen nadat het webinar heeft plaatsgevonden sturen wij u een opname van dit webinar toe.

Sprekers
Barbara Geurtsen Barbara is oprichter en eigenaar van het Levinas Governance Instituut, NVTZ Brancheambassadeur Welzijn en voormalig directeur van BlomBerg Society. Zij is altijd gericht op het vinden van vernieuwende antwoorden voor complexe maatschappelijke opgaven. Haar drijfveer is het toevoegen van waarde aan gesprekken met bestuurders en toezichthouders over besturing en intern toezicht, maar ook aan het vormen van toekomstvisie, het verbinden van belanghebbenden en het in perspectief plaatsen van onze beleefwereld kan Barbara inspirerend, verbindend en vernieuwend bijdragen.
Joice Baten Joice is werkzaam als adviseur bij gzicht en voorzitter van de sector VVT bij Fizi. Zij krijgt energie van het omzetten van kennis in waardevolle en bruikbare oplossingen voor uitdagingen die de zorgsector heeft. Als adviseur is zij altijd op zoek naar vernieuwing en stimuleert mensen bij verandering. Stap eens uit je comfortzone en ervaar wat je nog meer kunt! Een aantal van Joice haar expertisegebieden zijn procesoptimalisatie, toepassing van financiële modellen en planning en control.
Margreet Ligthart-Overweel Margreet is Partner Assurance bij Grant Thornton en eindverantwoordelijk accountant voor de zorgsector. Vanuit haar natuurlijke adviesfunctie adviseert Margreet bestuur, toezichthouders, directie en financieel verantwoordelijken van zorginstellingen in verbetertrajecten en op gebieden als versteviging van de AO/IB, het risicomanagement en diverse financieringsvraagstukken. Margreet heeft ervaring als financieel expert voor de Jeugdautoriteit.
Walter van Nieuwkoop Walter van Nieuwkoop is schrijver van het Kompas Gezondheidszorg en werkt bij Grant Thornton als adviseur in de zorgsector. Door de combinatie van ervaring in de accountancy én de zorg, kent hij het spanningsveld tussen het moeten voldoen aan wet- en regelgeving, controleprotocollen en diverse deadlines in relatie tot de impact daarvan op de inrichting en werkdruk van de bedrijfsvoering. Walter is graag betrokken bij de ontwikkeling van de dynamische en toekomstbestendige omgeving van de bedrijfsvoering.

Grant Thornton
  • Dinsdag 13 juli, 16.00 - 17.00 uur
Tel: 088 - 676 9000 Contact: