Voorgaand evenement dinsdag 2 november 2021

Grant Thornton en Board in Balance nodigen u van harte uit voor een webinar over het functioneren van het commissariaat. We delen de eerste inzichten uit de 12e editie van het Grant Thornton commissarissen-benchmarkonderzoek (2020-2021). Met focus op het thema beoordelen van de rvb.

Wanneer interessant?

Het onderzoek biedt een brede kijk op de opvattingen van commissarissen, bestuurders en secretarissen van rvc’s uit de profit en de non-profitsector.

Beoordelen van de rvb komt bij menig bedrijf neer op vaststelling of de bestuurder de gestelde targets heeft gehaald voor omzet en winst (in de profitsector) of binnen het budget is gebleven (in de non-profit). Maar kijken commissarissen ook (voldoende) naar het onderliggend proces waarbij visie, duidelijke doelstellingen en strategie van belang zijn. Maar ook betrokkenheid en saamhorigheid, met de ceo in de voorbeeldfunctie? We zien deze zaken belangrijker worden maar het is zeker nog niet overal gemeengoed.

Voor wie?

Voor commissarissen/toezichthouders, raden van bestuur en secretarissen van rvc’s en rvb’s.

Door wie?

Aalt Klaassen, Dirk-Jaap Klaassen en Oscar Toebosch van Board in Balance gaan in gesprek met gastcommissaris Roos van Erp-Bruinsma. Roos is op dit moment onder andere lid Raad van Toezicht bij Fier (voorzitter) en ZuidOostZorg (vice-voorzitter). Haar werk ervaring strekt zicht uit van diverse profit-organisaties tot de overheid (o.a. secretaris generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Roos heeft als studie Bouwkunde gedaan aan de HTS in Leeuwarden.

Wanneer?

Dinsdag 2 november 2021, van 16.00 – 17.00 uur

Wat levert het op?

U krijgt inzicht in het functioneren van het commissariaat, volgens de deelnemers aan het benchmarkonderzoek.  U krijgt suggesties ter verbetering en hoort de mening van onze gastcommissaris. We gebruiken onder andere de ideeën van respondenten uit het onderzoek.

Wat bespreken we zoal?

  • Hoe beoordeelt u bij uw organisatie?
  • Hoe komt u aan de informatie om te kunnen beoordelen?
  • Voor wat betreft de kpi’s: hoe meet u deze variabelen?
  • Werkt u met een 360 graden benadering?
  • In hoeverre is er sprake van consistentie waarop er in de organisatie wordt gestuurd, beoordeeld en gerapporteerd?
  • Waar liggen de grootste verbeterwensen volgens de respondenten?

Wat krijgt u na afloop?

Na afloop ontvangt u per e-mail de opname van het webinar, de presentatieslides en de gestelde vragen inclusief bijbehorende antwoorden.

Serie over Grant Thornton Commissarissen-bennchmarkonderzoek

Dit interactieve webinar maakt deel uit van de serie rond het Grant Thornton Commissarissen-benchmarkonderzoek.  Kunt u niet deelnemen aan dit webinar? Meld u dan toch aan. Enkele dagen na het webinar , ontvangt u een link naar de opname om later te bekijken.

Aankomende evenementen