Fraudebeheersing, anti-witwas en anticorruptie

WitwassenFraudebeheersing, anti-witwas- en anticorruptiemaatregelen zijn thema’s waar we niet altijd even alert op zijn. Als management van een dealerbedrijf kun je immers niet altijd alles in de gaten houden. Toch kunnen eenvoudige aanpassingen ervoor zorgen dat je dealerbedrijf veel sneller onregelmatigheden in beeld krijgt en daarmee ook reputatieschade weet te voorkomen.

Grant Thornton is gespecialiseerd in het verhogen van het bewustzijn van management en medewerkers op het gebied van corruptie, fraude en andere vormen van criminaliteit.

Alhoewel diefstal van auto’s de meest zichtbare vorm van criminaliteit in de automotive sector is, zou de focus van autobedrijven veel breder moeten zijn dan alleen het voorkomen van diefstal. Want hoe zit het met de weerbaarheid voor fraude, witwassen en corruptie? De druk in de markt door krimp, dalende marges en minder spelers, niet in de laatste plaats ook in de leasemarkt, neemt toe. De factoren in de markt en de economische omstandigheden maken de markt gevoeliger voor niet integer handelen.

Ook van de zijde van de overheid is er in toenemende mate druk op de markt. Zo focussen politie en justitie al langer op autodealers en autoverhuurders voor wat betreft het zijn van facilitator voor de georganiseerde criminaliteit. Niet in de laatste plaats neemt ook de aandacht voor het naleven van antiwitwaswetgeving in de sector toe.

Valt u onder de WWFT?

Alle handelaren in goederen zijn gebonden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Zo heb je als autodealer de verplichting om een op risico’s gebaseerd cliëntonderzoek te verrichten. Met wie doe ik zaken? Valt de transactie onder de WWFT, dan heeft u twee verplichtingen waar u aan moet doen: cliëntenonderzoek en meldingsplicht.

Cliëntonderzoek en meldingsplicht

Cliëntenonderzoek betekent dat u moet weten met wie u zaken doet en dat u uw klant moet identificeren en de identiteit ook daadwerkelijk moet verifiëren. Is de klant wie hij zegt dat hij is? Die gegevens moeten op eerste aanvraag van de autoriteiten uit uw administratie naar voren gehaald kunnen worden. U moet ze zelfs tot 5 jaar na beëindiging van de klantrelatie bewaren.

Daarnaast heeft u een meldingsplicht indien u aanleiding heeft te veronderstellen dat de transactie verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. Ook elke deal waarbij het te betalen bedrag in contanten 25.000 euro of meer bedraagt, dient te worden gemeld aan het FIU, de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).

Is uw organisatie op fraudeherkenning ingericht?

Veel vragen uit uw sector hebben te maken met hoe je nu precies de kwade klant van de goede scheidt. In de praktijk blijkt dat namelijk niet eenvoudig. En daar heeft u gelijk in! Juist het besef dat u en uw reputatie en dus de waarde van uw onderneming door één verkeerde transactie teniet kan gaan, is van onschatbare waarde.

Grant Thornton kan uw organisatie helpen bij:

  • het trainen van uw medewerkers op het bewustzijn voor niet integer gedrag;
  • het in kaart brengen van de eisen vanuit wet- en regelgeving en het op praktische wijze implementeren hiervan in de processen van uw organisatie;
  • het inzichtelijk maken van uw kwetsbaarheden op het gebied van fraude, witwassen en corruptie;
  • het doen van gedegen cliëntonderzoek in binnen- en buitenland;
  • het doen van onderzoek naar vermoedelijk niet integer gedrag;
  • het adviseren hoe u de risico’s onderkent en voor zover mogelijk kunt mitigeren.

Wilt u meer weten over deze ‘ecoboost’ voor de organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze experts.