Stichting Ter Bevordering Van De Klassieke Koorzang Voor Jongeren

Doelstelling

Stichting Ter Bevordering Van De Klassieke Koorzang Voor Jongeren logoDe stichting ter bevordering van de klassieke koorzang voor jongeren heeft haar zetel in Katwijk.

De stichting is opgericht op 31 oktober 2011 en heeft twee belangrijke doelen.

  1. De bevordering van de klassieke koorzang voor jongeren.
  2. Het vormen van een fonds ter werving van muziekinstrumenten en (muziek)bibliotheken, als mede het beheren van dergelijke instrumenten en bibliotheken.

En uiteraard al het geen hier rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • Het werven van gelden ten behoeve van klassiek muziekonderwijs.
  • Het verzorgen van uitvoeringen in het kader van klassieke koorzang.
  • Het oprichten en in standhouden van een koorschool.

Zie verder in het beleidsplan (PDF document).

PDF
Winst & verlies rekening 2017 Download
PDF Balans per 31/12/2017 Download
Naam van de ANBIStichting ter bevordering van de klassieke koorzang voor jongeren
RSIN nummer 851051030
Contactgegevens

Secretariaat
Voorweg 102C
2391 AJ Hazerswoude-dorp
andre.rijkaart@kpnplanet.nl

Beleidsplan Download het PDF document [ 766 kb ]
Bestuurssamenstelling  
Voorzitter

A.A. Bostelaar (Anthonie Arie)
thonbostelaar@gmail.com

Secretaris

A.J. Rijkaart - van den Bosch (Alida Johanna)
andre.rijkaart@kpnplanet.nl

Penningmeester

M. Roos-Hagoort (Margriet)
margrietroos@live.nl

Belongingsbeleid bestuurleden Het bestuur is onbezoldigd
Beloningsbeleid vrijwilligers Aan vrijwilligers kan nooit meer worden worden uitbetaald als de wettelijke vastgestelde vergoeding voor vrijwilligers werk.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten Secretarieel jaarverslag 2015 [ 482 kb ]
Winst & verlies rekening 201 [ 127 kb ]6  
Winst & verlies rekening 2015 [ 127 kb ]  
Winst & verlies rekening 2014 [ 122 kb ]  
Winst & verlies rekening 2013 [ 4 kb ]  
Balans per 31/12/2016 [ 130 kb ]  
Balans per 31/12/2015 [ 130 kb ]  
Balans per 31/12/2014 [ 128 kb ]  
Balans per 31/12/2013 [ 4 kb ]