article banner

Bezwaar WOZ-waarde bedrijfspand

Heeft u een bedrijfspand? Dan wilt u een correcte vaststelling van de WOZ-waarde van uw bedrijfspand.

Aanslag gemeentelijke heffingen in februari

In februari ontvangt u van uw gemeente de aanslag gemeentelijke heffingen. Een onderdeel van deze aanslag is de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) en de WOZ-beschikking waarop de WOZ-waarde van uw bedrijfspand is vastgesteld. Een correcte vaststelling van de WOZ-waarde is belangrijk. Niet alleen voor de toepassing van de OZB, maar ook voor andere heffingen, bijvoorbeeld de waterschapsbelasting. Ook op andere vlakken kan de WOZ-waarde impact hebben, zoals de fiscale ruimte om af te schrijven (verlaging fiscale winst).

Partner

Frank Gijzen

+31 (0) 88 676 9105

Neem contact op

Verkeerde WOZ-waarde

Onze ervaring is dat veel gemeenten uitgaan van een niet altijd juiste methode om de WOZ-waarde van zakelijk onroerend goed, zoals kantoorpanden, bedrijfshallen, etc. te bepalen. Met name bij grotere objecten, waarbij de WOZ-waarde 5.000.000 euro of hoger is, kan een kosten-baten analyse van het aanvechten van de WOZ-waarde zeer gunstig uitvallen. Hoe gunstig?

Dat berekenen wij graag voor u op basis van het no cure, no pay-principe (bij volledige no cure, no pay ontvangt u alleen in geval van succesvolle verlaging van uw WOZ-waarde een factuur van ons).

Let wel: u dient binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar te maken. Dus heeft u interesse in ons aanbod, meld u dan snel aan via dit formulier.

Stappenplan WOZ bezwaar

Na aanmelding via het aanmeldformulier laten wij een zogenoemde ‘quick scan’ uitvoeren op het door u aangegeven bedrijfspand. Op basis van deze scan informeren wij u of wij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen op basis van het no-cure-no-pay principe. Mochten wij op basis hiervan beslissen dat wij uw aanvraag niet in behandeling kunnen nemen, dan bent u ons uiteraard geen vergoeding verschuldigd.

No-cure-no-pay

U betaalt Grant Thornton alleen bij een succesvolle verlaging van de WOZ-waarde van uw bedrijfspand. De beloning bedraagt in principe 35 procent over de besparing op de lagere overheidsheffingen (zoals OZB en waterschapsbelasting) inzake de jaren 2017, 2018 en 2018.

Werkwijze bezwaar WOZ-waarde

Indien wij uw aanvraag voor het indienen van bezwaar tegen uw WOZ-waarde in behandeling nemen, voeren wij de volgende stappen voor u uit:

  • indienen van bezwaar tegen de WOZ-beschikking waarop de waarde van uw bedrijfspand is vastgesteld. Dit moet binnen 6 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking plaatsvinden;
  • verzorgen van een goede (WOZ) taxatie van uw bedrijfspand. Deze taxatiewaarde bepalen wij op basis van de waarde van uw bedrijfspand in vrij opleverbare staat;
  • opstellen van een bezwaarschrift WOZ-beschikking;
  • indien nodig voeren wij het gesprek met uw gemeente.

De gemeente moet in principe snel beslissen op uw bezwaar tegen de WOZ-beschikking, maar mag zelf de termijn hiervoor verlengen. Zodra de uitspraak van de gemeente bij ons bekend is, brengen wij u hiervan op de hoogte. Wanneer de uitspraak niet naar tevredenheid is, dan kunnen wij ook de beroepsprocedure namens u voeren. Wij voeren in geval van een beroepsprocedure de volgende stappen voor u uit:

  • in geval van afwijzen van het bezwaar door uw gemeente, wordt er door ons een beroep ingesteld bij de rechtbank;
  • opstellen van het benodigde beroepschrift;
  • opstellen van de pleitnota;
  • bijwonen van de zitting.