COVID-19

Aanpassing derde steunpakket 27 oktober 2020

Christiaan Buizer
Door:
insight featured image
Het kabinet heeft op 27 oktober 2020 een aanvulling op het steun- en herstelpakket van 1 oktober jl. gepubliceerd. Er zijn een aantal nieuwe subsidies aangekondigd. Daarnaast is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL 2.0) uit het derde steunpakket uitgebreid voor het vierde kwartaal van 2020. De nieuwe aanpassingen moeten ondernemers financieel ondersteunen tijdens de tweede coronagolf. In dit artikel geven wij een update van de wijzigingen bedoeld voor ondernemers. Naast deze subsidies zijn er ook aanvullende subsidies voor specifieke sectoren zoals sportverenigingen en de cultuursector.
Onderwerpen

Maatregelen derde steunpakket

Eind september 2020 werd het steun- en herstelpakket formeel aangekondigd na een voorpublicatie eind augustus 2020. Dit pakket ziet op steun voor ondernemers in de periode oktober 2020 tot en met juni 2021; per kwartaal een aparte periode. Het pakket bestaat in hoofdzaak uit:

  • NOW 3.1, NOW 3.2 en NOW 3.3 (vergoeding loonkosten).
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten 2 (vergoeding van maximaal 90.000 euro per periode aan vaste lasten).
  • Tozo 3 (inkomstensondersteuning zelfstandig ondernemers).

Nu de tweede coronagolf steeds meer impact heeft op de economie breidt het kabinet het pakket op onderdelen uit.

Steunmaatregel horeca

Aan het steunpakket is een nieuwe tegemoetkoming toegevoegd. Deze subsidie is specifiek voor horecaondernemers die hun onderneming verplicht hebben gesloten in oktober 2020. De tegemoetkoming is een eenmalig bedrag ter grootte van circa 2,75 procent van de omzetderving. De exacte voorwaarden van de regeling worden nog verder uitgewerkt.

Duidelijk is wel dat de subsidie bedoeld is voor ondernemers in sectoren met de volgende SBI-codes:

  • 56.10.1 (restaurants);
  • 56.10.2 (fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d.);
  • 56.29 (kantines en contractcatering); en
  • 56.3 (cafés).

De subsidie komt bovenop de TVL subsidie en loopt mee in deze aanvraagprocedure. Er is dus geen aparte aanvraag nodig.

NOW 3.1

De NOW 3.1 regeling bedoeld voor het vierde kwartaal van 2020 wordt op dit moment nog niet aangepast.

TVL 2.0

Brede openstelling TVL

De TVL 2.0 voor het vierde kwartaal van 2020 wordt opengesteld voor alle sectoren. De afbakening van sectoren op basis van de SBI code van de onderneming komt voor deze TVL ronde dus te vervallen. De TVL regeling wordt hiermee opengesteld voor een bredere doelgroep, zoals toeleveranciers van getroffen ondernemingen en andere ondernemingen die met een afgeleide omzetdaling worden geconfronteerd.

Voor de aanvraag van TVL is nog steeds een omzetdaling van minimaal 30 procent noodzakelijk. Ook worden de vaste lasten op basis van een fictie bepaald die wel afhankelijk is van de sector (en dus SBI code van de onderneming). De tegemoetkoming per kwartaal is maximaal 90.000 euro.

De TVL over het eerste en tweede kwartaal van 2021 blijft vooralsnog wel afhankelijk van de SBI-code van de onderneming.

Let op: de omzetdaling voor de TVL wordt op een andere manier berekend dan de omzetdaling voor de NOW. De omzetdaling voor de TVL wordt berekend door de omzet over het vierde kwartaal van 2020 te vergelijken met de omzetdaling over het vierde kwartaal van 2019.

Evenementenmodule

Een andere aanvulling is een specifieke module voor de evenementensector. De omzetberekening over het vierde kwartaal 2020 kan voor deze sector namelijk nadelig uitwerken met de gedachte dat de meeste evenementen normaal gesproken in de zomer plaatsvinden.

Een onderneming heeft recht op de ‘TVL evenementenmodule’ indien:

  • aan een onderneming TVL 1.0 is toegekend;
  • de onderneming een SBI code heeft die aan de evenementensector gerelateerd is; en
  • de onderneming kan aantonen dat minimaal één evenement of festival is georganiseerd OF de onderneming voor minimaal 70 procent afhankelijk is van de levering aan festivals en evenementen.

De tegemoetkoming betreft een eenmalige tegemoetkoming waarvan de details nog verder moeten worden uitgewerkt.

Loket nieuwe steunmaatregelen geopend vanaf 16 november 2020
Loket nieuwe steunmaatregelen geopend vanaf 16 november 2020
Lees dit artikel

Tozo 3

De Tozo 3 regeling is op dit moment niet aangepast.

Uitstel van betaling van belastingen

Het beleid rond uitstel van betaling van belastingen is op dit moment niet aangepast. Nieuwe belastingschulden moet u tijdig voldoen. Heeft u al uitstel, dan biedt de Belastingdienst een betalingsregeling aan van 36 maanden waarbij u vanaf 1 juli 2021 moet starten met aflossen.

Premie werknemersverzekeringen

De herziening van een lage WW-premie voor werknemers die 30 procent of meer overwerk verrichten is verlengd tot en met geheel 2021.

Meer informatie over de herziening

Heeft u vragen over de subsidiemogelijkheden?

Neem contact op met uw adviseur of ons coronateam