Heeft u te maken met een cyberincident? Neem 24/7 contact met ons op.

Healthcare

Aanvragen zorgbonus: met een week verlengd! Deadline 6 november 2020 om 23.59 uur

Mr. Geert de Jong
Door:
insight featured image
Als blijk van waardering voor de inzet in de coronacrisis keert het kabinet aan zorgmedewerkers een bonus uit van € 1.000 netto. Als zorgaanbieder mag u deze bonus aanvragen voor zorgprofessionals waarvan u vindt dat zij in de coronacrisis een uitzonderlijke prestatie leverden. Maar hoe selecteert u wie voor deze bonus in aanmerking komt?
Onderwerpen
Blijf op de hoogte van de laatste updates voor de zorgsector

Daarvoor stelde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een handreiking op. U mag van dit advies afwijken als u daar de noodzaak toe ziet (ook al wijkt dit af van de voorwaarden in de subsidieregeling). Mocht een zorgprofessional niet onder de omschreven doelgroep van de handreiking vallen, dan mag u alsnog besluiten een bonus toe te kennen. Bijvoorbeeld als u door specifieke omstandigheden  redenen ziet waarom deze zorgprofessional toch een bonus verdient.

Wie komt in aanmerking voor de zorgbonus?

Zorgprofessionals die zich van 1 maart 2020 tot 1 september 2020 inzetten voor patiënten en cliënten met COVID-19 en/of hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19. Om in aanmerking te komen voor de bonus maakt het niet uit of iemand in deeltijd werkt. Leidend is of de zorgprofessional valt onder de criteria van de regeling. En of de zorgorganisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met een SBI-code die voorkomt op de lijst met codes uit de regeling.

Afbakeningscriterium: tweemaal modaal

Zorgprofessionals met een inkomen dat hoger is dan tweemaal modaal, komen niet in aanmerking voor de bonus. Volgens cijfers van het Centraal Planbureau (peildatum 1 maart 2020), gaat het daarbij om een brutosalaris van meer dan € 73.000 per jaar. Bij een vakantie-uitkering van 8,33% en een eindejaarsuitkering van 8,33% komt dit overeen met een bruto maandsalaris van € 5.214,29.

UPDATE: aanvraagperiode

Aanvragen van de zorgbonus was mogelijk tot 29 oktober 2020. Dat is door minister Van Ark van VWS nu met een week verlengd tot 6 november 2020 om 23.59 uur. Daarmee komt zij tegemoet aan zorgaanbieders die de administratieve rompslomp te groot vonden om de zorgbonus aan te vragen voor met name externen en zzp’ers. De minister heeft aangegeven dat dat niet de bedoeling is en roept zorgaanbieders op ook voor deze zorgverleners de bonus aan te vragen. 

Wat heeft u nodig?

  • Het gemiddeld aantal zorgprofessionals dat bij u in loondienst was tussen 1 maart en 1 september 2020.
  • Het aantal zorgprofessionals waarvoor u subsidie aanvraagt, waarbij u onderscheid maakt  tussen werknemers en derden.
  • Uw KvK-nummer.
  • Een volmacht als u niet tekenbevoegd bent volgens de KvK.
  • Een digitale kopie van een bankafschrift (niet ouder dan drie maanden). Alleen het IBAN, de datum en de tenaamstelling moeten zichtbaar zijn. Maak de andere gegevens onleesbaar, zoals in dit voorbeeld. Een printscreen vanuit internetbankieren accepteert het Ministerie ook.

Lees ook ons artikel over de werkkostenregeling en de zorgbonus.

Hieronder vindt u nog een aantal relevante links over de zorgbonus:

Wilt u meer weten over de zorgbonus? Bel gerust met onze loonbelasting- of payrolladviseur. Of schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen.