Vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers zijn loon en dienen dus te worden verantwoord op hun loonstrook. Indien wordt voldaan aan het gebruikelijkheidscriterium, kunnen deze vergoedingen en verstrekkingen echter worden aangewezen als eindheffingsloon in de werkkostenregeling (hierna: WKR). Pas vanaf dan kan mogelijk gebruik worden gemaakt van de in de WKR opgenomen gerichte vrijstellingen.

De vraag is natuurlijk hoe deze aanwijzing dient plaats te vinden. Doordat het aanwijzen als eindheffingsloon vormvrij is, is hier geen eenduidig antwoord op. Het aanwijzen kan bijvoorbeeld plaatsvinden in de (collectieve) arbeidsovereenkomst, het personeelsreglement of door een boeking in de administratie. Het aanwijzen als eindheffingsloon dient binnen het jaar plaats te vinden.

Voor meer informatie over de WKR en vragen over de juiste manier van aanwijzen als eindheffingsloon, kunt u contact opnemen met onze specialist.