article banner
Btw

Actualisering btw-maatregelen voor de zorgsector

Robert-Jan Brethouwer Robert-Jan Brethouwer

De huidige COVID-19 pandemie houdt de wereld en Nederland nog steeds in zijn greep. De eerste prioriteit van de overheid ligt uiteraard bij de gezondheid van de bevolking en een goed functionerende gezondheidszorg. Daarom werden er vlak na de uitbraak maatregelen getroffen die ervoor moesten zorgen dat de btw geen onnodig obstakel hoefde te zijn voor specifieke zorg- en gezondheid gerelateerde prestaties die zo belangrijk zijn. Deze maatregelen zijn recent geactualiseerd, waarbij de voorwaarden zijn verduidelijkt.

Btw-vrij ter beschikking stellen van zorgpersoneel

De inzet van zorgpersoneel is en blijft tijdens de coronacrisis zeer noodzakelijk. Daarom wordt, meer dan normaal het geval is, zorgpersoneel in- en uitgeleend. Dit gebeurt niet alleen door zorginstellingen, zorginrichtingen en zorgverleners, maar ook door andere bedrijven die zorgpersoneel kunnen uitlenen, zoals uitzendbureaus.

De overheid ziet in dat het ongewenst is dat de btw-regelgeving voor het uitlenen van personeel in de huidige crisis leidt tot extra financiële of administratieve lasten en heeft zodoende besloten dat het uitlenen van zorgpersoneel buiten de heffing van btw kan blijven. Het maakt daarbij niet uit of de uitlener zelf een zorginstelling is of bijvoorbeeld een uitzendbureau.

Voorwaarden

  • De inlener is een zorginstelling of zorginrichting die de medische btw-vrijstelling toepast. Hieronder vallen onder andere verpleeginstellingen, wijkverpleging, kraamzorg, dagverblijven voor gehandicapten, ziekenhuizen, poliklinieken, psychiatrische inrichtingen en bejaardenzorg.
  • De uitlener moet op de factuur vermelden dat gebruik wordt gemaakt van de goedkeuring en de toepassing van de goedkeuring moet worden vastgelegd in de administratie.
  • Wordt een vergoeding in rekening gebracht, dan mag de uitlener alleen de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel verhoogd met een kostenvergoeding van maximaal 5 procent.
  • Er mag met deze uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt.

Let op!

Deze maatregel heeft geen invloed op de aftrek van voorbelasting van de uitlener. Dit betekent bijvoorbeeld dat een uitlener die normaal gesproken enkel btw-belaste prestaties verricht en daardoor inkoop-btw kan aftrekken, hij deze inkoop-btw ook nu kan blijven aftrekken.

Btw-vrij verstrekken van gratis medische hulpmiddelen en apparatuur

Normaal gesproken is een ondernemer die gratis goederen verstrekt toch btw-verschuldigd over zijn kostprijs ondanks dat hij deze btw niet ontvangt van zijn afnemer. Het kabinet heeft nu besloten dat voor de gratis verstrekking van medische hulpmiddelen aan de eerdergenoemde zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen er geen btw betaald hoeft te worden.

Deze maatregel heeft ook geen invloed op de aftrek van voorbelasting van de ondernemer. Dit betekent bijvoorbeeld dat een ondernemer die normaal gesproken enkel btw-belaste prestaties verricht en daardoor inkoop-btw kan aftrekken, hij deze inkoop-btw ook nu kan blijven aftrekken ondanks dat de goederen gratis worden verstrekt.

Voorwaarden

  • De goedkeuring betreft enkel voor de goederen die zijn opgenomen op de ‘Bijlage Gepubliceerde lijst van de Wereld Douaneorganisatie; indelingen van medische voorzieningen in verband met uitbraak Covid-19’. Je moet dan denken aan test-kits, beschermende middelen, thermometers, desinfectiemiddelen, medische apparatuur en verbruiksartikelen.
  • Voor de aftrek van btw maken de kosten van de goederen onderdeel uit van de algemene kosten van de ondernemer.
  • Het recht op aftrek van btw wordt bepaald op basis van de totale omzet van de ondernemer, waarbij de gratis verstrekking van goederen buiten beschouwing blijft.
  • De ondernemer moet op de factuur vermelden dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en de toepassing van de goedkeuring moet worden vastgelegd in de administratie.

Levering van mondkapjes belast met 0 procent btw

Door de huidige COVID-19 pandemie en de verplichting om mondkapjes te dragen bij het gebruik van openbaar vervoer, worden er veel mondkapjes verkocht. Om mondkapjes betaalbaar te houden heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om de verkoop van mondkapjes tijdelijk te belasten met 0 procent btw in plaats van 21 procent btw. Het 0%-tarief is van toepassing vanaf 25 mei 2020 tot 1 oktober 2020. Het begrip ‘mondkapjes’ moet naar algemeen spraakgebruik worden uitgelegd.

Het is slim dat er is gekozen voor een 0%-tarief in plaats van een btw-vrijstelling. Hierdoor behoudt de verkoper recht op aftrek van voorbelasting op kosten die verband houden met de verkoop van de mondkapjes. Het is echter de vraag of de doelstelling ook bereikt wordt. In theorie kunnen leveranciers de mondkapjes goedkoper aanbieden omdat er geen btw meer hoeft te worden afgedragen. Het is echter de vraag of dat in de praktijk ook zo uitpakt. De kans is groot dat de maatregel enkel leidt tot een hogere marge voor de verkoper.

Terugwerkende kracht

Deze maatregelen kunnen met terugwerkende kracht worden toegepast vanaf 16 maart 2020 (voor mondkapjes vanaf 25 mei 2020) en gelden tot 1 oktober 2020.

Heeft u vragen over deze btw-maatregelen?

Neemt u dan contact op met onze btw-adviseurs.

Actualiteiten