article banner
Belastingadvies

Aftrek monumentenpanden vervalt: onderneem actie!

Mr. Geert de Jong Mr. Geert de Jong

In de recente brief ‘Erfgoed Telt’ gaat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in op de afschaffing van de fiscale aftrek voor monumentenpanden en de introductie van een subsidieregeling. Het kan verstandig zijn in 2018 nog tot actie over te gaan.

Fiscale aftrek

In het huidige systeem is 80 procent  van de onderhoudskosten van een rijksmonumentenpand aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Daarbij kunt u denken aan kosten in verband met onderhoud aan gevels en kozijnen, sanitair en elektrische systemen alsmede het verven van het interieur. De fiscale aftrekmogelijkheid maakt het een stuk aangenamer om een monumentenpand te renoveren.

Subsidieregelingen monumentenpand

Naast de huidige fiscale aftrek, bestaat er een Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) voor rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning. Denk daarbij aan kerken, molens of fabrieken.

Voordelige lening

Ten slotte is er voor eigenaren van monumentenpanden de mogelijkheid om tegen een lage rente te lenen bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF).

Wijzigingen

Er bestaan plannen om de huidige fiscale aftrek te vervangen door een subsidieregeling. De subsidieregeling is gebaseerd op dezelfde grondslagen als de SIM. 

In de 'Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten' staat onder welke voorwaarden u voor subsidie in aanmerking komt. De grootste verandering is dat alle ‘woongerelateerde’ kosten van het monument niet kwalificeren voor subsidie. Alleen instandhoudingskosten (voor zover sober, doelmatig en technisch noodzakelijk zijn) komen hiervoor in aanmerking en wel voor maximaal 35 procent. Voor het witten van een binnenmuur bestaat dus geen aanspraak op subsidie, maar voor het vervangen van pleisterwerk wel, mits dit uiteraard  technisch noodzakelijk is en sober gebeurt.

De beoogde besparing wil de overheid investeren in de verlaging van de eigen bijdrage voor de huidige SIM (40 procent in plaats van 50 procent) en diverse andere maatregelen op het gebied van erfgoed, monumenten en archeologie. 

Inwerkingtreding

De nieuwe subsidieregeling zou per 1 januari 2019 in werking moeten treden en gelden tot en met 2021. Wij betwijfelen echter of – vanwege de politieke beladenheid van het voorstel – de datum 1 januari 2019 haalbaar is.

Ons advies

Bent u van plan uw monumentenpand te gaan verbouwen? Wij adviseren u – indien mogelijk – dit nog in 2018 te doen. Dan kunt u nog gebruikmaken van de huidige fiscale aftrekregeling. Vanaf 2019 is de subsidieregeling in de meeste gevallen namelijk aanzienlijk  minder aantrekkelijk.

Gerelateerde artikelen