article banner
Tax

Aftrek van voorbelasting alleen bij juiste factuur

Ronald Bergenhenegouwen Ronald Bergenhenegouwen

Een factuur met een beknopte omschrijving van de dienstverlening, die u ontvangt als ondernemer, voldoet lang niet altijd aan de gestelde factuurvereisten. Als gevolg kan de belastingdienst het recht op aftrek van voorbelasting weigeren.

Factuurvereisten EU-recht

De Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft onlangs geconcludeerd dat een factuur, waarop een beknopte omschrijving van de dienstverlening wordt gegeven, in principe voldoet aan de factuurvereisten die gelden in het EU-recht. Mits uit de omschrijving de aard en de omvang van de dienstverlening blijkt. Dit is des te meer van belang als een verlaagd tarief van toepassing is. Een algemene omschrijving zonder specifieke vermelding, bijvoorbeeld wanneer de diensten zijn verleend, is dan niet toereikend en aftrek van btw niet toegestaan.

Recht op aftrek van voorbelasting

Deze conclusie wijst wederom op het belang van een correcte en volledige factuur. Met een kritische houding ten aanzien van een factuur die aan u is uitgereikt, stelt u het recht op aftrek van voorbelasting van uw onderneming veilig.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met één van onze btw-specialisten.