article banner
Belastingen

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Monique Pisters Monique Pisters

Op Prinsjesdag 2020 heeft het kabinet aangekondigd om een nieuwe investeringskorting te introduceren, namelijk de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). Afgelopen week heeft het kabinet de uitwerking van deze tijdelijke regeling van twee jaar naar de Tweede Kamer gestuurd voor verdere behandeling. Hieronder bespreken wij de belangrijkste punten van deze nieuwe investeringskorting.

Wat is de BIK?

De BIK is een investeringskorting voor bedrijven die investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen. Een deel van de kosten van deze investeringen kunnen de bedrijven verrekenen met de af te dragen loonheffing. Er zijn wel wat voorwaarden verbonden om in aanmerking te komen voor de BIK.

  • De investeringen zijn gedaan in de periode vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2022
  • De investeringen zijn tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig betaald en zijn binnen zes maanden na die betaling in gebruik genomen.

Wat is de hoogte van de BIK?

De hoogte van de investeringskorting is een percentage dat afhankelijk is van de hoogte van de totale investeringen die een bedrijf heeft gemaakt. Wel geldt er een minimum investeringsbedrag van € 20.000. Daarnaast is er een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel. De tabel hieronder geeft de schijven en de hoogte van de korting schematisch weer.

Totale investeringsbedrag Baangerelateerde investeringskorting
Niet meer dan € 20.000

0%

€ 20.001 t/m € 5.000.000 3%
Meer dan € 5.000.000

2,44%
(voor het deel boven 5 miljoen)

Samenloop met andere investeringsregelingen

De BIK geldt als aanvulling op de bestaande investeringsregelingen. Dat houdt het volgende in:

  • De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en de BIK kunnen samengaan.
  • Bedrijven die energiezuinige investeringen doen, kunnen profiteren van de BIK in combinatie met de bestaande investeringsregelingen voor energiezuinige bedrijfsmiddelen.

De BIK kan zodoende tegelijkertijd met de reeds bestaande investeringsregelingen worden toegepast.

Aanvraag

De aanvraag voor de BIK kan vanaf 1 september 2021 worden gedaan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Na afgifte ontvangt u een BIK-verklaring en kunt u de investeringskorting verrekenen met de loonheffing.

Contact

Wilt u meer weten over de BIK of andere regelingen? Neem contact op met Monique Pisters.

Actualiteiten