article banner
Advisory

Bedrijfswaardering in een geschil, wie maakt het verschil?

Arjan Visser Arjan Visser

Begin bij het begin: schakel een bewezen professional in

Als lid van de beroepsvereniging voor Register Valuators is er maar één antwoord mogelijk: schakel een Register Valuator in. Een Register Valuator of RV is een financieel deskundige die gespecialiseerd is in de bepaling van de waarde van een onderneming en die is ingeschreven in het register van het NIRV.

Tot zover de schaamteloze promotie van de Register Valuator en het NIRV. Maar deze promotie is niet zonder doel.

In de afgelopen ledenvergadering van het NIRV zijn de gedrags- en beroepsregels en het tuchtrecht van een update voorzien. Met deze update is voor de Register Valuator zelf, maar zeker ook voor de belanghebbenden - die belang hebben bij de uitkomsten van een bedrijfswaardering - duidelijker geworden wat zij van de deskundige mogen verwachten.

Waarderingsmethode

Eén van die zaken die het NIRV beter heeft willen regelen, is de keuze voor een waarderingsmethode. Die keuze is niet zelden het begin van een langlopende discussie tussen partijen. Het NIRV is daar duidelijk over: de economische waarde wordt bepaald op basis van toekomstgerichte geldstromen. Als ik deze toekomstgerichte benadering als uitgangspunt neem, worden procespartijen in de opdrachtformulering gedwongen ook andere regelmatig terugkerende problemen op te lossen. Te denken valt aan de waarderingsdatum en het delen van (vertrouwelijke) informatie.

Waarderingsdatum

Als ik in de toekomst kijk moet ik weten wanneer die toekomst begint! Een waardering gaat over de economische omstandigheden per waarderingsdatum. Omstandigheden van na die waarderingsdatum worden niet meegenomen. De impact van zulke omstandigheden kan hoog zijn. Bijvoorbeeld een Cambridge Analytics schandaal, het opzeggen van de Iran deal door de VS of de hete meimaand in Nederland, tellen niet mee bij een waardering per 1 januari 2018. Tenzij natuurlijk die omstandigheden op het waarderingsmoment al bekend waren. Een voorbeeld van zo'n omstandigheid: partijen komen overeen dat per waarderingsmoment een concurrentiebeding op de vertrekkende partij niet langer van toepassing is.

Beschikbaarheid van (vertrouwelijke) informatie

Het uitgangspunt voor de waardering is dat alle informatie die gebruikt wordt ten behoeve van de waardering, beschikbaar moet zijn bij alle belanghebbenden bij de waardering. Zeker bij geschillen komt het regelmatig voor dat één van de partijen niet langer toegang heeft tot de bedrijfsgegevens. Als de partijen bepaalde informatie niet willen delen vanwege de vertrouwelijkheid, dan kan die informatie niet gebruikt worden bij de waardering, tenzij tussen partijen afspraken gemaakt worden over het verwerken van die informatie.

Bijvoorbeeld door het op geaggregeerd niveau opnemen in het rapport, in combinatie met het bieden van inzicht in de onderliggende informatie door een aan geheimhouding gebonden deskundige van de wederpartij.

Niet één, maar soms wel drie...

Met bovenstaande korte uiteenzetting vraag ik aandacht voor de opdrachtformulering en pleit ik vooral voor de inzet van professionals die zijn opgeleid om bedrijfswaarderingen te doen. Ik voeg daar nog één wens aan toe en dat is dat alle betrokken partijen bij een bedrijfswaardering zich door een dergelijke professional laten bijstaan.

De professionals praten elkaars taal, begrijpen waarom bepaalde vragen gesteld worden. Zij kunnen in nauwe samenspraak met hun cliënten de bindend adviseur of rechtbankdeskundige voorzien van de juiste informatie om te komen tot een waardering waarin iedere partij weet dat hij of zij niet alleen gehoord is, maar ook verstaan.

De daaruit volgende versnelling van het proces, weegt vaak op tegen de extra kosten van het inhuren van de extra deskundigen. Bovendien, op basis van mijn ervaring met waarderen in geschillen, blijkt dat juist het weten gehoord en verstaan te zijn een doorslaggevende rol speelt bij de acceptatie van de uitkomst van de waardering.

Gerelateerde artikelen