Internationaal ondernemen

Belangrijke wijzigingen in Intrastat aangiften per 2021

insight featured image
De Nederlandse Intrastat verplichting voor verkopen van goederen naar andere EU-landen wordt in 2021 uitgebreid. Uw onderneming moet daardoor mogelijk meer gegevens verstrekken aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Onderwerpen

Het kan zijn dat u de administratie hierop moet aanpassen of dat er onderzoek nodig is naar bepaalde gegevens. Waar moet u vanaf 2021 rekening mee houden?

Intrastat verplichting

Ondernemingen moeten voor statistische doeleinden bij het CBS in de maandelijks Intrastat gedetailleerd opgave doen van transacties met ondernemers in andere EU-landen. Denk hierbij aan de goederencode, de hoeveelheid en het gewicht van de goederen die uw onderneming verkoopt. U moet  Intrastat rapporten indienen als u per jaar voor meer dan € 800.000 inkoopt en/of  voor meer dan € 1 miljoen verkoopt aan of van bedrijven in andere EU-landen.

Wijzigingen

De veranderingen in 2021 gelden alleen voor het indienen van Intrastat rapporten voor verkopen naar andere EU-landen. Dit is wat er verandert voor de rapportage over januari (deadline 12 februari 2021):

 • Transactiecode en verkopen aan particulieren
  Op dit moment kunt u kiezen uit acht verschillende transactiecodes met één cijfer. Het CBS heeft voor 2021 een lijst gepubliceerd met bijna twintig verschillende codes bestaande uit tweecijferige combinaties. Wij adviseren u om na te gaan onder welke transactiecodes u voortaan moet rapporteren. Verkopen aan particulieren hebben nu bijvoorbeeld een eigen transactiecode en zijn opgave plichtig. Voor veel online verkopers is dit een nieuw vereiste!

 • Land van oorsprong
  Bij elke goederencode moet u voortaan het land van oorsprong van de goederen vermelden. Dat hoeft nu vaak nog niet. Het land van oorsprong is het land waar goederen zijn geproduceerd, of waar deze ingrijpend zijn bewerkt. Dit is dus niet per se het land van waaruit de goederen naar uw onderneming zijn getransporteerd.

  Het land van oorsprong is bij invoer in de EU vaak te achterhalen via de douanedocumenten maar u kunt daar niet blind op varen. Let op: het land van oorsprong kan veranderen als de goederen in de EU bepaalde bewerkingen ondergaan.

  Tip: controleer altijd of duidelijk is wat het land van oorsprong is van de verzonden goederen. Is dat lastig, dan helpen onze internationale btw- en douaneadviseurs u hier graag bij.

 • Btw-identificatienummer koper
  Dit is het identificatienummer van de btw-geregistreerde ondernemers in andere EU-landen aan wie u goederen verkoopt. Het btw-identificatienummer rapporteert u al in de maandelijkse opgaaf ICP en is dus vermoedelijk in uw administratie beschikbaar.

Tot slot

Vergeet niet dat het CBS het niet of onjuist indienen van de Intrastat declaraties kan aanmerken als een economisch delict en daarvoor boetes kan opleggen. Vooral als het gaat om bepaalde (strategische) goederen.

Neem contact op bij vragen

Heeft u voor het juist indienen van uw Intrastat rapport hulp nodig? Bel of mail ons gerust. Wij helpen u graag.